Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Problemer med å få nok energi til å greie hverdagen

Spørsmål

Problemer med å få nok energi til å greie hverdagen!

Mann 64
Svar

Hei.


Du er altså en mann på 64 år, som forteller at du har problemer med å få nok energi til å greie hverdagen. Under tilleggsopplysninger forteller du at du er kjempetrøtt og sliten, og at du bruker medisinene Eliquis og Atozet. Eliquis brukes for å forebygge blodpropper til hjerne og hjerte hos disponerte personer eller personer som har hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt. Atozet reduserer kolesterolet. Av det forstår jeg at du altså etter alt å dømme er en person som har en eller annen grad av åreforkalkning, og som kanskje har hatt eller står i fare for å få blodpropp til hjerne eller hjerte.  Det i seg selv kan være årsak til din trøtthet, og / eller din trøtthet og manglende energi kan skyldes bivirkninger av medisiner, -teoretisk og generelt sett. Det er ikke slik at jeg her og nå sier at det er slik for ditt vedkommende, det er bare generell informasjon og høyttenking om det du skriver her.


Men det er også slik at "mangel på energi" og trøtthet er helt uspesifikke symptomer, som kan skyldes omtrent hva som helst, -og litt til. Sagt på annen måte: Det finnes knapt en eneste eksisterende sykdom, fysisk eller psykisk, som IKKE kan gi slike plager som du her forteller om. Listen over mulige årsaker og diagnoser er henimot endeløs, og det er derfor umulig å si noe konkret om hva dette kan skyldes i ditt tilfelle, kun med et spørsmål og svar over nettet. For å finne ut av hva plagene dine skyldes, er den eneste fremgangsmåten å la fastlegen utrede deg for dette, grundig, bredt og systematisk. Da kan det hende en finner en sykdom eller medisinsk årsak som forklarer plagene dine. Og finner en det, vil det da ofte være mulig å behandle dette eller å gjøre noe med det, men forutsetninger er altså at en først finner årsaken / stiller en evt diagnose.


Videre så er det også slik at de fleste tilfeller av lite energi, trøtthet og slitenhet IKKE skyldes sykdom. Man kan bli sliten og trøtt og få lite overskudd av omtrent alt annet også. Alt vi opplever, ikke opplever, tenker og føler, gjør hele tiden masse med oss, både fysisk og psykisk, og listen over hva som kan tappe energi fra et menneske og gi slitenhet, altså ikke-medisinske årsaker, er også endeløs. Tilfeldige eksempler: Kjedsomhet, for lite å gjøre, for mye å gjøre, stress, skuffelser, dårlige relasjoner, fortvilelse og angst, uløste konflikter, dårlig økonomi, lite mosjon osv osv. Listen er endeløs, og slike ikke-medisinske årsaker til slitenhet og manglende energi er mye vanligere årsaker enn rent medisinske årsaker. 

Men en skal selvfølgelig ikke trekke slike konklusjoner før en har vært utredet medisinsk, og fått utelukket at det skyldes sykdom eller medisinske årsaker, for det kan det jo så absolutt, jfr over.


Jeg håper at du har nytte av informasjonen her, og anbefaler deg å få fastlegen til å utrede deg for dette, for det er ingen utenkelighet at det kan ha en medisinsk årsak hos deg, som du i beste fall kan gjøre noe med.


Lykke til.