Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nyoppståtte sterke smerter som ikke forsvinner, bør legesjekkes.

Spørsmål

Jeg er en dame på 56 år, er i relativt god form og sjelden syk. I fjor sommer begynte jeg og kjenne en dump, vag smerte/ubehag et par cm fra brystbenet mot øvre delen av høyre bryst. Dette var noe som kom og gikk (ikke like ille hver dag og heller ikke hver dag) og i begynnelsen forbandt jeg det med et stikk jeg hadde fått under armen. Etter ca 6 uker oppsøkte jeg lege og det ble tatt en utvidet blodprøve også med tanke på flåttbitt. Alle verdier var bra. Videre var jeg hos hjertespesialist (EKG) på Kongsvinger sykehus, gastroskopi, CT-thorax (30.10.18), mammografi, biopsi og ultralyd, uten å finne noe galt. Hjertelegen sa også at det ikke var sikkert vi fant noen årsak og jeg har slått meg til ro med dette da jeg ikke har vært nevneverdig plaget i det siste. I helgen derimot kom smerten imidlertid tilbake og nå kaller jeg det smerte, ikke bare ubehag. Nå har det vært en pulserende smerte NESTEN hele tiden og jeg har sovet dårlig. Ikke godt å sove hverken på rygg eller sidene. Sovnet på mage. Det hjelper med smertestillende (Paracet og/eller Ibux) og da sover jeg godt. Det rare er at det plutselig kommer i alle slags situasjoner (kanskje mest i sittende stilling) Jeg har jobbet på apotek i 35 år så har en viss peiling på hva slike smerter kan komme av men syntes ikke noe vanlig passer. (Angst, syreproblemer, hjerte osv.) Ca 16 år siden jeg sluttet å røyke. Var vel heller aldri noe storrøyker men er nok en del passiv røyker. Smerten er pulserende, dunkende og alltid på ett spesielt punkt. Noen ganger er det ømt og trykke på stedet, andre ganger ikke. I helgen syns jeg kanskje det har blitt litt verking i skulder og rygg på høyreside også. Det har jeg ikke opplevd før. Hadde for noen år siden en kraftig strekk av brystbenet da begge skistavene mine satte seg fast og begge armene ble røsket bakover. Tok lang tid å bli bra. Kan det være en slags betennelse i brystbenet? Kjennes noen ganger når jeg trekker pusten dypt men ikke alltid. Min lege tror jeg har gitt opp ;)

Kvinne 56
Svar

Hei.


Du er altså en frisk kvinne på 56 år, som for et år siden begynte å kjenne smerter bak brystbeinet og opp mot det ene brystet. Dette ble du særdeles grundig utredet for, og en fant ingen tegn til sykdom. Så forstår jeg det slik at du i en del tid har vært mindre plaget, men at det så begynte påny og sterkere fra helgen. Smertene er konstante, og så sterke at det forstyrrer søvnen. 

Det at det påvirkes av hvilken stilling du ligger i, kan tildels tale i retning av at smertene kommer fra muskel-skjelletsystemet, men ingenting sikkert kan sies om dette uten undersøkelse.

Du spør om det kan være en betennelse i brystbeinet. Det kan jeg heller ikke utelukke, men alt i alt så lar det seg på ingen måte gjøre å stille noen diagnose ut fra kun en beskrivelse av en smerte som dette. Mulighetene er mange, og å begynne å nevne konkrete diagnoser her, ville kun bli ren gjetning, noe du ikke har noen som helst nytteverdi av.

Derfor velger jeg heller å gi deg råd:

En nyoppstått, vedvarende og sterk smerte hos et voksent menneske som deg, hvor en ikke vet årsaken, skal definitivt legeundersøkes. Det har mange grunner: Blant annet er det jo muligheten for å finne spesifikk behandling, om en vet årsaken, og ikke minst er det dette med at alvorlig sykdom oppstår med økende frekvens med økende alder. Det handler altså om at en skal utelukke alvorlig sykdom som kreft m.v. Nå har du altså sett dette an i noen dager, og det ser ikke ut til å avta. Det er ofte lurt å se ting litt an, for det er så mye som oppstår og forsvinner igjen, og da kan man stort sett glemme det, men når en sterk smerte som dette vedvarer, skal du definitivt legeundersøkes. 

Det at du var så særdeles grundig utredet for et snaut år siden uten at man fant tegn til alvorlig sykdom, er selvfølgelig meget bra, og taler i noen grad mot alvorlig sykdom nå, men du kan ikke bruke dette som argument for å ikke få dette undersøkt nå, blant annet fordi sykdom kan oppstå når som helst, også i månedene etter en grundig sjekk som det du hadde.

Jeg håper du finner ut av dette, og at du velger å følge mitt råd ovenfor. Ha det bra.