Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Min sønn på 30 år har vondt i hele kroppen og er utmattet

Spørsmål

Jeg sendte spørsmål i går, men var for sen med å betale. Dette er sikkert lagret hos dere slik at jeg kan betale nå. Spørsmålet gjaldt min sønn på 30 år som er totalt utmattet. Hans allmennlege har foretatatt lite undersøkelser og han har nå hvert sykmeldt i 3 uker.

Mann 64
Svar

Hei igjen. 


Her er svaret på din henvendelse fra igår:


Din sønn på 30 år har altså generelle smerter i kroppen, han orker ingenting, og han har nattesvette og varmetokter på dagen, og en generell influensafølelse. Det er det vi kaller uspesifikke symptomer, dvs de kan skyldes "alt eller ingenting", eller sagt med andre ord: Særdeles mange sykdommer kan gi slike symptomer, og i tillegg er det ikke engang nødvendigvis slik at dette behøver å skyldes påvisbar sykdom. 

Derfor er eneste måten å finne ut hva dette kan skyldes, grundige og systematiske undersøkelser hos fastlegen.

Du sier at du savner en grundig undersøkelse, men samtidig vet du ikke hva som er undersøkt hos legen, eller hvilke blodprøver som er tatt. Det betyr at det faktisk ikke behøver å være slik at han ikke er grundig undersøkt, men det vet ikke jeg noe om, naturligvis. Jeg synes derfor at han skal snakke med sin fastlege påny og finne ut hva som er undersøkt hittil, og om en har funnet noe som tyder på sykdom, og hva som eventuelt kan undersøkes videre.

Han bør også se på sin gjenpart av sykmeldingen om hva sykmeldingsdiagnosen er, for der vil det jo kanskje fremkomme noe om hva legen har kommet frem til hittil. "Betennelse i kroppen" slik du sier at han er sykmeldt for, er ingen sykdom, så det kan egentlig ikke stemme.

Det kan altså godt være at det er gjort allerede, det jeg her foreslår, men det får han høre med legen sin:

Sjekk stoffskifte. Stoffskiftesykdommer kan gi mange av hans plager. Sjekk senkningen, med tanke på om han kan ha polymyalgia revmatika, også kalt muskelrevmatisme. Ved denne sykdommen har man svært høy senkning, og hvis en har lav senkning, kan sykdommen utelukkes. Denne sykdommen kan gi mange av de plagene han har.

Nattesvette kan også skyldes kreft, for eksempel levkemi. Derfor bør han undersøkes med blodprøver med tanke på dette. Når det ordet er nevnt, betyr det selvfølgelig ikke at jeg "tror" noe som helst om det, det er bare for å være grundig og systematisk at jeg nevner det, så ingenting blir oversett. Blodsukker må måles, og blodprosent. Vitaminnivåer inklusiv B12 er viktig. 

Når det gjelder fibromyalgi som du nevner, så er det faktisk det absolutt siste man skal tenke på som mulig diagnose. Det er blant annet fordi en ikke kan eller skal stille denne diagnosen før alle andre mulige sykdommer er utelukket. Hadde en stilt en fibromyalgidiagnose for tidlig og uten å være ferdig utredet, og uten at det var funnet tegn på sykdom, så kunne en jo teoretisk sett ha oversett sykdom som kan behandles, og han hadde fått en diagnose på en tilstand som ikke kan behandles. Det finnes forøvrig ingen objektive måter å stille en fibromyalgidiagnose på, dvs ingen blodprøvesvar, bilder eller noe annet kan bekrefte eller avkrefte en slik diagnose. Du forteller at "alt stemmer" når du leser symptomlistene for fibromyalgi, og det er helt typisk. Det er fordi disse symptomlistene er så omfattende og tildels uspesifikke, at de fleste av oss kan kjenne oss igjen i mye av det, og i tillegg er symptomene mye av de samme som man ser ved andre sykdommer. Så det å kjenne seg igjen i en slik symptomliste betyr egentlig svært lite. Det er en eksklusjonsdiagnose, dvs en diagnose en eventuelt først stiller når alle andre sykdommer er ekskludert / utelukket. Og jeg tenker også at en kan også stille seg spørsmål om hvor hensiktsmessig det egentlig er å få stilt en slik diagnose, som egentlig ikke er noe annet enn en "merkelapp" og som det ikke finnes kurerende behandling for.

Jeg synes du skal la din sønn lese det jeg her har skrevet, og ta det med til fastlegen for videre oppfølging. Håper at svaret og rådene kan være til nytte. Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-