Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mann på 54 år med hetetokter

Spørsmål

Hei jeg er en mann på 54. De to siste årene har jeg vært plaget av voldsomme hetetokter, blir satt helt ut av spill når hetetokter kommer. Det kan noen ganger gå 2-3 dager uten plager. Jeg har tatt CT fra halen og ned, MR av hodet og alle mulige blodprøver. Prøvene har tidligere vist høye kalsium verdier, spesialblodprøve har vist tegn på tumor, nå finner ikke legen noen ting... Har du noen tips til hva jeg kan gjøre ?

Mann 54
Svar

Hei.


Her ber du om det som kalles en second opinion, og det er ofte hensiktsmessig for eksempel i tilfeller hvor en ikke kommer til sikre konklusjoner, vet hva mer en skal utrede osv. Men om en skal gjøre en ordentlig second opinion, er en avhengig av vesentlig mer og mer detaljert informasjon enn det jeg har her, dessverre. For eksempel vet jeg ikke hva som ligger i "alle mulige blodprøver". Jeg skal allikevel prøve å tenke litt høyt om det du skriver her, men jeg vil allikevel ta konklusjonen først:


Be din fastlege ordne med en second opinion hos en annen almenlege for deg. Det er jeg ganske sikker på at legen din også synes er en gode ide, og det er en såpass godt innarbeidet arbeidsmetode for leger, at vi har rutiner og prosedyrer på dette. Blant annet må den legen som skal gjøre en second opinion, få tilgang til all relevant journalinformasjon om det, inklusiv alle blodprøvesvar, bildeundersøkelser, journalnotater m.v., altså alt det som jeg ikke har her.

Alternativt står du naturligvis fritt til å bestille time hos den almennlege du måtte ønske selv, men da må du selv sørge for å få med en komplett kopi av journalen din, noe du får hos fastlegen din.


Det første jeg tenker på når jeg leser om symptomene dine er phaeochromocytom, en stresshormonproduserende svulst i binyrene. Hør med legen din om du har levert inn urinprøve med tanke på dette. Høyt stoffskifte må også utelukkes. 

Dine unormale kalsiumverdier må også utredes videre med tanke på hva det skyldes, og da tenker jeg i første omgang på forstyrrelser i biskjoldbruskkjertelen, som produserer et hormon som heter PTH, som regulerer kalsiumstoffskiftet. Hør med legen din om disse diagnosene er utelukket.


Det finnes også et reelt alternativ som går ut på at du faktisk ikke har noen fysisk sykdom. Sannsynligheten for det er relativt stor, siden en såvidt jeg forstår ikke finner tegn til sykdom hos deg. Det betyr nemlig vanligvis at man heller ikke har noen sykdom. Det er også slik at det er utrolig mye man kan kjenne fra kroppen, som fortoner seg "anderledes" eller ubehagelig, men som ikke har med sykdom å gjøre. Og det er fremfor alt IKKE slik at leter en lenge nok, så vil man alltid til syvende og sist finne en sykdom som har gjemt seg godt. Dette er viktig for deg å vite, slik at du ikke tar for gitt at du faktisk nødvendigvis har en sykdom.


Psykologiske faktorer som f.eks. stress, anspenthet, angst m.v. kan også i aller høyeste grad produsere og etterligne fysisk sykdom. Det kan avgjort gi hetetokter også, via stresshormoner. Så det er en annen alternativ forklaring. 


Jeg håper at mine innspill kan være til nytte, og ønsker deg lykke til.