Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan noen av disse blodprøvesvarene forklare min svimmelhet og ustøhet?

Spørsmål

Hei. Jeg har følt meg dårlig lenge. Jeg har stive ankler og ustø gange. Noen ganger kan jeg ikke gå. Blodprøvesvar:

  • Karbamid på 12,9 (3,1-7,9)
  • Kreatinin 101 (45-90)
  • urinsyre 698 (155-400)
  • Kalium 3.2
  • Natrium 136
  • Klorid 94
  • Calsium 2.14
  • PTH 16.3

Jeg har restless legs i tillegg, så jeg sover kun omtrent 4 timer. Er utslitt. Blir 80 år. Er det noe av dette som er årsaken til de stive anklene og skjelvingen?

Medisiner: Selo-zok 50mg x 1. Atacand 16/12 x1. Eliquis 5 mg x 2. Sifrol 0,18 mg x 4. Folsyre og D-vitaminer.

Kvinne 80
Svar

Hei.

Stive ankler kan skyldes for eksempel artrose (slitasje) eller revmatologisk sykdom, f.eks. urinsyregikt. Du har forhøyede verdier av urinsyre, så det er noe legen din må vurdere nærmere. Det er ikke mulig å si noe sikkert om du har eller ikke har dette, kun ut fra tallverdiene her. Urinsyregikt vil oftest gi svært sterke smerter. Jeg har en større tro på at det kan dreie seg om artrose / slitasje, siden du ikke er helt ung. Det kan undersøkes ved hjelp av røntgenbilder. Diskuter med legen din om du bør det.

Det å føle seg dårlig og ha ustø gange, er det vi kaller helt uspesifikke symptomer, hvilket betyr at de ikke er typiske for en-1-konkret sykdom, men kan tvertimot være et symptom ved en usedvanlig lang rekke sykdommer. For å sette det litt på spissen, så finnes det knapt en sykdom som ikke kan medføre at en føler seg dårlig.

Derfor er ikke blodprøvesvar ene og alene, slik som jeg har her, egnet til å si noe sikkert om årsaken til din følelse av å være dårlig og svimmel. Det er langt mer komplekst enn som så, og blodprøvetallene dine må derfor vurderes av din lege og sees i forhold til resten av din helse, legens kliniske undersøkelser og grundig samtale med deg.

Men det kan ikke utelukkes at noen av disse blodprøvetallene kan være forbundet med dine plager med svimmelhet og dårlig form.

For eksempel så har du lett forhøyet kreatinin, noe som kan antyde begynnende nyresvikt. Det må du utredes videre for av fastlegen din. Nyresvikt kan igjen påvirke elektrolyttene (saltene natrium, kalium, kalsium og klorid) Jeg er spesielt opptatt av dine lave kaliumnivåer, som kan både føre til subjektive plager og alvorligere tilstander, så det må legen din snarest se nærmere på.Dine kalsiumverdier er vanskelige å vurdere, for det kommer an på om dette er det som heter "fritt kalsium" eller "total kalsium", som er to forskjellige kalsiummålinger en kan foreta, og det er forskjellige normalområder for disse to. Og i tillegg må kalsiumverdiene sees i forhold til dine verdier av albumin, hvilket ikke er oppgitt her. Følgelig må legen din vurdere dette også for ditt vedkommende. Kalsiumverdiene må igjen sees opp mot verdiene av PTH (ParaThyreoidHormon). Det er et hormon som utskilles fra bi-skjoldbrukskjertlene, og dette hormonet regulerer kalsiumnivåene i kroppen. Du har høye verdier, og det kan gi forhøyede kalsiumnivåer i kroppen. Og en kan få forhøyde verdier av PTH pga nyresvikt, jfr over.

Alt i alt er dette særdeles komplekst, og det er derfor dessverre ikke mulig å gi deg noen konkrete svar her basert på kun disse tallene, men som jeg har prøvd å forklare, så er det fullt mulig at noen av disse tallverdiene er relatert til eventuelle helseproblemer eller sykdommer hos deg, men ikke nødvendigvis, og akkurat slike spørsmål må legen som har tatt prøvene av deg, ta stilling til og vurdere for deg, samt forklare deg.

Dine spørsmål er naturligvis både riktige og relevante spørsmål, og siden det ikke lar seg gjøre å gi deg konkrete svar her, må du oppsøke fastlegen for å få dette nærmere vurdert.

Din svimmelhet kan også teoretisk sett skyldes bivirkninger av medisinene du bruker, for eksempel ved at du kanskje kan få for lavt blodtrykk eller for lav puls som følge av for eksempel betablokkeren Selo-Zok. Drøft denne muligheten også med legen din.

Håper at informasjonen her kan være til nytte for deg. Lykke til.

Lykke til.