Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Jeg har mange helseplager, kan det skyldes bivirkninger av kolesterolmedisinen?

Spørsmål

Jeg er en kvinne på 73 år.Har brukt mange forskjellige kolesterolsenkende tabletter.Siden i sommer har jeg brukt lescol,kolesterolet går ikke ned,skal nå på lipidklinikken.Jeg har sterke bivirkninger av lescol ,nakke,rygg og mageproblemer og er mye plaget. Har i den siste tiden vært plaget med urinveisinfeksjon,fikk en kur på tre dager,men har fremdeles mye hvite blodlegemer i urinen. Har nå. Fått furadantin 50 MG Jeg klør mye på hele kroppen,særlig der det er hår og det brenner,vært hos gynokolog,hun undersøkte meg,fikk daktakort fo brenningen.jeg er nålitt oppgitt over at jeg har alle disse plagene.lurer på om lescol kan ha bevirket urinveisinfeksjonen,legen min sa at han ikke har noe mer å gi meg for dette,håper på svar.

Kvinne 73
Svar

Hei.


Her har du presentert en rekke helseproblemer, som jeg først vil prøve å se litt gjennom og systematisere:


1) For høyt kolesterol. Dette skal du til lipidklinikken for, og der vil de ta stilling til hvilken medisin du kan bruke mot dette, -om du da i det hele tatt trenger å senke ditt kolesterol. For med økende alder reduseres nytteverdien av dette, som hovedregel. Så det viktigste spørsmålet er om du er i en spesiell risikogruppe som tilsier at du skal bruke kolesterolsenkende medisiner, i din alder.


2) Bivirkninger av Lescol: Noe av det du beskriver, kan være bivirkninger, men det er meget viktig å være oppmerksom på at det på ingen måte behøver å være slik at alt du nå har av plager, skyldes bivirkninger av denne medisinen. Mange mennesker har forskjellige typer helseplager eller sydommer på en og samme tid, uten at det nødvendigvis har noen innbyrdes sammenheng. Fordi om helseplager oppstår mer eller mindre samtidig, så er ikke det i seg selv et sikkert "bevis" på at de er noen sammenheng. Ting kunne ha oppstått allikevel, og et typisk eksempel på det er dine urinveisplager nå. Det er for det første særdeles vanlig hos relativt voksne kvinner slik som deg, noe som betyr at sjansen for å få det, er stor til enhver tid. Og det er også vanskelig å se for seg at Lescol kunne ha vært medvirkende årsak, da en urinveisinfeksjon skyldes bakterier, evt med tilleggsårsaker som f.eks. anatomiske endringer i underlivet hos eldre kvinner. Så at Lescol skulle være årsaken til dine urinveisinfeksjoner, har jeg nok ingen tro på. Du ville nok ha fått disse plagene selv om du ikke hadde brukt Lescol, sagt på annen måte.

Og for å finne ut om noe av det du beskriver, er bivirkninger, så er det kun måte å gjøre det på, og det er å slutte med medisinen i en periode. Forsvinner noen av plagene dine da, og kommer tilbake igjen når du begynner med medisinen igjen, så har du vist at det etter alt å dømme er bivirkninger. Du må være en stund uten medisinen for å trekke noen sikre konklusjoner, for eksempel et par uker. Kolesterolsenkende medisin er typisk langtidsforebyggende medisin, dvs den har liten effekt her og nå, og om du tar en pause med medisinen, vil kolesterolet stige gradvis, ikke plutselig. Det vil derfor oftest være trygt å gjøre et slikt forsøk, om man har mistanke om at medisinen har bivirkninger, men forhør deg for ordens skyld med fastlegen din om ikke du burde forsøke en periode uten den medisinen, for å få sortert ut hva som er bivirkninger og hva som ikke er det, av alle helseplagene dine.


Du har fått en kur med Furadantin (antibiotika) mot urinveisinfeksjon. Hvis du er kvitt de plagene du hadde, f.eks. svie og hyppig vannlating, og nå ikke kjenner dette, så har medisinen virket. Det er det å blitt kvitt plagene man har ved en urinveisinfeksjon som er målet med behandlingen, og ikke primært hva som vises på urinstix.

Hvis du fremdeles har plager som tyder på urinveisinfeksjon, altså f.eks. hyppig og sviende vannlating, så bør legen din sende urinen til dyrkning, for å se hvilken bakterie det er, og samtidig få svar på hvilken antibiotika som vil virke på den bakterien du evt har. Det vil som hovedregel alltid være mulig å bli kvitt en urinveisinfeksjon, bare man velger rett antibiotika.


Du skriver at legen din har sagt at "han ikke har noe mer å gi deg". Jeg vet ikke hva du da tenker på, mot høyt kolesterol eller mot eventuell urinveisinfeksjon. Men det høres ikke nødvendigvis riktig ut, så forhør deg om dette nok en gang, for det vil tilnærmet alltid være mulig å gi effektiv behandling mot begge disse tingene. Kommunikasjon er en vanskelig ting, både å forklare og å motta informasjon, så det er ikke helt utenkelig at noe kan ha blitt misforstått eller presentert utklart der.


Forøvrig ser jeg under "tilleggsinformasjon" at du bruker en rekke andre medisiner. Legen din må også ta stilling til om noe av det du har av plager, kanskje kan være bivirkninger av noen av de medisinene, f.eks. kløen din.


Håper at du har nytte av informasjonen her, og jeg ønsker deg lykke til.  Det er forøvrig viktig at du vet at ingenting av det du har fortalt om her, er ting som ikke du vil kunne bli kvitt, med riktig behandling. God bedring