Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvordan kan vår sønn få helsehjelp, og hos hvem?

Spørsmål

Hei. Jeg sriver på vegne av minn sønn. Han er 31år og sliter kolosalt med helsen. Både jeg og min sønn føler at hans fastlege ikke tar helsen hans alvorlig nok. Legen han har setter konklusjoner basert på opp til to år gamle undersøkelser selv om han har sterke ,forverrede og flere symptomer nå i dag. Han virker til å ha spesielt plager i fordøyelse systemet. Han tisser brunt om morgenen nesten hver dag og har nå og en gang hatt en god mengde blod i avføringen. Han sier det rister inni kroppen og han sliter med å puste ordentlig hver dag. Både min sønn og jeg tror det kan være lurt å få en annen lege til å utrede han fra topp til tå med ferske undersøkelser-og symptomene blir sterkere og mer intense-derfor føler vi det haster. men vi er begge noe usikkre på hva vi skal benytte oss av. Jeg ser aleris i oslo har noe som kalles executive health, der de kan se på alt på en dag. Men usikker på om det blir like grundig hvis alt skal tas på en dag eller to?-Eller om denne komplekse tilstanden kan finnes ut på en dag eller to? Så finnes det også privatleger via colibri i Stavanger hvor vi bor, men tror legene der er allmennleger og ikke spesialister i allmenn medisin.-Har det noen betydning for utredning?-Hva blir forskjellen? Ulempen her er kanskje at det ikke går like fort-da jeg vet at min sønn sliter seg ihjel av å gå på mange legebesøk og spesialister og selv holde tråden i om han skal faste til prøver og liknende-da han er ganske omtåkete på toppen av alle plagene. Eller finnes det noe sted hvor han kunne blitt lagt inn over feks en uke og mottat en bred fersk utredning? Håper dere kan svare på alt jeg spør om her, vi er ganske rådville. Hilsen bekymret Far.

Mann 31
Svar

Hei.


Jeg forstår godt deres bekymring for deres sønns helse, og synes det er leit å høre at du har en opplevelse av at fastlegen hans ikke tar helsen hans alvorlig nok. Slik du beskriver situasjonen og plagene hans, er det enhver grunn til å tenke at det kan skyldes sykdom, -som i beste fall kan behandles. Og jeg er helt enig med deg i at dette må utredes grundig og bredt.


Spørsmålet er så hvordan dette kan gjøres best mulig.

Mitt klare råd er å bytte fastlege. Det gjør han på Helsenorge.no. Når han så får time til ny fastlege, så er det ingenting i veien for -om han går med på det- at dere blir med ham til første timen og forklarer problemstillingen slik du så tydelig har gjort og fått frem her. Det er også viktig at alt du beskriver av symptomer her kommer med, og det er viktig å forklare den nye legen at han nå har byttet lege fordi han ønsker second opinion fra en annen lege, og fordi han/dere følte at forrige legen ikke tok ham alvorlig nok.

Jeg anbefaler ny fastlege fremfor de andre alternativene du nevner, av følgende grunn:

Slike sammensatte og komplekse helseplager som han har, krever vanligvis fast og regelmessig kontakt over en del tid, og en lege som får grundig kjennskap til pasienten, inkl. god kontakt, tillit og som på den måten kan snakke med han på en slik måte at en best mulig kan nøste opp i hans symptomer. Det er som hovedregel noe av det viktigste hjelpemiddel en god almenlege har: Kontakt over tid, tillit, samtaler.

Og det er også slik at å utrede slike komplekse helseplager vanligvis ikke er gjort i en håndvending eller som en "helsjekk", hvilket de private aktørene du nevner, tilbyr. Du sier jo at et sted kan de "se alt på en dag". Slik fungerer det slett ikke, det er direkte misvisende markedsføring. For det første går det medisinsk sett ikke an å "sjekke alt", og for det annet så består god utredning fra almenlege ofte i gjentatte konsultasjoner og at en jobber med eliminasjonsmetoden, dvs at hvis ikke første runde med utredninger fører til noen forklaring og diagnose, så vet en ihvertfall en masse om hva pasienten ikke feiler, og da det er utelukket, kan en smale inn søket og se etter andre og kanskje mindre sannsynlige, men mulige diagnoser. Eller utredningen kan komme opp med "hint" eller spor av hvor forklaringen kan ligge, og så kan da ut fra dette nøste videre i den retning og utrede videre det en får mistanke om. Denne måten å utrede på, som er "gullstandarden" får man følgelig på ingen måte til med ett stk konsultasjon hos en privat aktør som tilbyr å "sjekke alt".


Det er heller ikke slik at kvaliteten på leger eller helsetjenester er bedre fordi om et legesenter er helprivat eller koster mer. En god almenlege / fastlege vil utrede dette etter alle kunstens regler, men det kan ikke presiseres nok at det krever god kontakt med pasienten, oftest med flere konsultasjoner over tid. Når du nevner "bred utredning", som selvfølgelig er det rette her, så er også en fastlege / almenlege rett fagperson. Det er også verd å nevne at det ikke er slik at et høyt antall blodprøver og et utall bildeundersøkelser er det som fører til korrekt diagnose i mange tilfeller. Det er bare tilleggsinformasjon for en grundig og dyktig lege.

Jeg nevner dette siden det idag er blitt tendens til at helprivate helseaktører ser ut til å "selge inn" ideen om at slikt er løsningen på komplekse helseplager.


Du spør videre om det finnes noe sted hvor en kan bli innlagt for å få utredet slike plager. Det gjør det, og det er sykehus. Og en almenlege som har en pasient på kontoret som er for syk til å sendes hjem, og som legen finner ut bør legges inn for undersøkelser f.eks. fordi det haster, vil selvfølgelig da bli innlagt der og da. Og om en lege skal legge en pasient inn på sykehus, må legen også ut fra klinisk mistanke finne ut hvilken avdeling pasienten skal innlegges på. Dette er en helt naturlig og obligatorisk del av ethvert sykebesøk, inkl hos en evt ny fastlege. Men oftest, hvis ikke pasienten er akutt syk og trenger behandling her og nå, vil utredning av slike komplekse plager som deres sønn har, oftest skje mer hensiktsmessig hos fastlege som ovenfor beskrevet, da sykehusavdelinger gjerne skriver ut en pasient dagen etter innleggelse, om ikke vedkommende er nødt til å behandles der og da, med beskjed om å ta kontakt med fastlege for å bli utredet, så det er på ingen måte slik at det er om å gjøre å bli lagt inn på sykehus for å bli utredet, ihvertfall ikke i første omgang, før en evt har en spesifikk mistanke om sykdom x eller y som må utredes eller behandles på et sykehus.


Du nevner konkrete navn på private medisinske sentra. Jeg har ikke detaljkunnskaper om det ene versus det andre, og vil derfor ikke komme med spesifikke anbefalinger, men heller holde på mitt gode råd om en ny fastlege, som din sønn så åpenbart både fortjener og trenger.


"Almenlege" og "spesialist i almenmedisin": Du spør om forskjeller. Det er det ikke nødvendigvis. Spesialisttittelen gir rett til høyere honorar for legen. En kan jobbe som almenlege uten å være spesialist i almenmedisin, eller en kan være underveis til å bli spesialist i almenmedisin, og selve denne formelle tittelen avgjør ikke nødvendigvis om legen vil være den rette eller den beste for deres sønn. Det finnes spesialister i almenmedisin som ikke nødvendigvis er like dyktige leger som ikke-spesialister og vice versa, så dette er ikke noe poeng dere som brukere av helsevesenet trenger å være opptatt av, når det gjelder valg av lege nå.

Legens faglige og etiske nivå, lytteevne og vilje til å hjelpe pasienten er det avgjørende.


Jeg håper at du har fått svar på dine spørsmål her, og at du / han velger å følge de, for det er gode råd for å få nødvendig helsehjelp til deres sønn. Lykke til.