image: Forteller blodprøvene at jeg har lavt stoffskifte?

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Forteller blodprøvene at jeg har lavt stoffskifte?

Spørsmål

Hei! Har et spørsmål angående endokrinologi, nærmere bestemt stoffskiftehormoner. Jeg har over mange år jevnlig tatt blodprøver hos min fastlege grunnet lite energi og slapphet, og føler at det ikke er blitt tatt på alvor eller at jeg maser? Det blir kanskje lagt på hyllen for psykisk helse, da jeg har fått behandling mot angst og depresjoner.

Funn gjennom årene har vært lavt jern, lavt b12, lavt folat og irritabel tarm syndrom. Likevel føler jeg stadig at behandlingen kommer til kort. Begge mine bestemødre på mor og far siden har lavt stoffskifte, men de var begge innenfor normalen på referanseområdet da de ble diagnostisert, men de fikk det bedre da de kom litt høyere innenfor normalområdet ved hjelp av medisin.

Jeg ønsker en vurdering av mine verdier basert på dette. Har samlet fritt t-4 og TSH verdier jeg har hatt de siste to årene.

  • Fritt t-4 har ligget mellom 10-14. Sist målt 10.
  • TSH har ligget mellom 0,64 - 2,57. Sist målt 2,16

Dette er basert på 5 målinger i løpet av de siste 2 år ca. Hva tenker du? På forhånd takk for svar.

Kvinne 28
Svar

Hei.

Dine stoffskifteprøver er alle sammen fullstendig normale. De er ikke engang i noen "gråsone" eller grenseland. Da har du udiskutabelt ingen stoffskiftesykdom. Grunnen til at du tenker på det, er nok at du plages med symptomer som lite energi og slapphet. Det stemmer at det er noe man kan få ved lavt stoffskifte, og derfor er det alltid rett å sjekke om man har det, hvis man har slike plager. Men samtidig må en vite at det finnes en tilnærmet endeløs liste over andre mulige årsaker til slike plager. Lavt stoffskifte er bare en av utrolig mange mulige årsaker. Så når det er utelukket, slik det er i ditt tilfelle, så har dine plager med andre ord en annen årsak. Og det er almennleger spesialister på, det å utrede pasienter for årsak til slapphet m.v.

Man må da tenke bredt, siden årsakene kan være så mange. Og det er i tillegg svært viktig for deg å vite at de fleste tilfeller av slapphet, lite energi m.v. IKKE skyldes sykdom eller medisinske årsaker i det hele tatt. Det er det viktig for deg å vite, så ikke du tar for gitt at det nødvendigvis er slik at det finnes en medisins årsak til dette hos deg. For tenker du det, så vil det være veldig frustrerende for deg, og du vil kanskje tenke at du ikke er undersøkt nøye nok, eller at man har oversett noe eller lignende.

Slapphet, lite energi m.v. kan skyldes psykiske plager som for eksempel angst og depresjon, noe jeg ikke vet om du har, men generelt sett så er det vanlige årsaker. Og hvis det er det, for de det gjelder, så er det naturligvis svært viktig at en finner ut av dette, slik at en kan få behandling, og ikke fortsette å lete etter fysiske årsaker som kanskje ikke er der, og en kan da gå glipp av effektiv behandling og bedring.

Og videre så er det slik at den vanligste årsaken til slapphet og nedsatt energi er hverken fysisk eller psykisk sykdom, men "livet selv", og jeg skal forklare:

Alt vi som mennesker tenker, føler, opplever av medgang og motgang, gleder og sorger, gjør noe med oss, både kropp og psyke. Og blir summen av negative ting i livet for stor, vil det svært ofte føre til nedsatt form, helse og energi, og en kan bli slapp og føle seg dårlig. Frykt for å ha en oversett sykdom (som for eksempel lavt stoffskifte) kan for eksempel være noe som tærer veldig på helsen over tid, og på den måten forverre slapphet og lite energi, så det kan teoretisk sett være en forklaring hos deg.

Her over nett kan jeg naturligvis ikke fastslå noe som helst om hva dine plager skyldes eller ikke skyldes, men det er den jobben fastlegen din skal gjøre for deg. Hvis ikke medisinske undersøkelser gir noen holdepunkter for sykdom som ligger bak dine plager, så er det svært sannsynlig at forklaringen kan ligge i den gaten jeg har forklart deg om ovenfor, altså ikke-medisinsk.

Det eneste konkrete og helt sikre jeg kan si her, ut fra foreliggende opplysninger, er at du med sikkerhet ikke har stoffskiftesykdom, og det er jo veldig bra, og fint å ikke ha.

Jeg har et konkret og godt forslag til deg:

Ta med deg en utskrift av spørsmål og svar her til fastlegen din, la legen lese dette, og så diskuterer dere videre om dette, der vi nå avslutter, slik at du kan få klarhet i dette. Det er da viktig å spørre om du faktisk er ferdig utredet, dvs at legen har konkludert med at du ikke har noen sykdom eller medisinsk forklaring på plagene dine. For er det slik, så vil det kunne være veldig viktig for deg å vite, for da kan du prøve å se litt nærmere både på livet ditt, slitasjefaktorer, bekymringer osv, for å se "hvor skoen trykker", og på den måten få gjort noe med det.

Jeg håper at svaret er til nytte for deg, og ønsker deg lykke til.

Illustrasjonsfoto øverst: Emily frost / Shutterstock / NTB