Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Føler kraftløshet, fatigue og irritabilitet

Spørsmål

Jeg kjente at noe var annerledes første gang i 2019. Sjekket opp da med ulike undersøkelser, hvorav også MR av hodet og korsrygg. Fikk påvist senere samme år at jeg hadde hatt kyssesyken infeksjon, men usikkert på om plagene jeg begynte å føle korrelerte tidsmessig med infeksjon. Opplevelsene jeg hadde da var kraftløshet i muskler og kropp, samt fatigue og andre diffuse symptomer. Jeg følte meg rett og slett bare syk, og har siden da vært overbevist om at det feiler meg noe alvorlig. Nå klarer jeg ikke gå i mer uvisshet, og da samboer i dag sa seg svært enig i at min personlighet har forandret seg de siste månedene, så var det en bekreftelse for meg på at min opplevelse av å ikke være meg selv stemmer. Mine plager: Jeg har over et halvår ca tatt jevnlige blodprøver som viser noe lave nøytrofile, ellers ok prøver. Jeg sliter med diffuse symptomer, hvorav flere har blitt økende og verre over to år. De siste plagene har eskalert iløpet av siste månedene, og handler om en følelse av kronisk pms (ekstremt irrritabel), ca 1-2 netter i uken der jeg ikke sover noen ting (selv om jeg føler meg avslappet og tankeløs), og en følelse av å være borte for meg selv (at jeg ikke er meg selv rett og slett). Jeg sliter med fatigue symptomer, uklar årsak, og kan være så sliten at jeg ikke makter å gå opp trappen. Jeg har plutselig fått en mer sensitiv kropp, hud (rosacea) og smerteterskelen min er lavere. Jeg sliter mye med fordøyelse, luftplager og blanding forstoppelse/diare. Tok koloskopi for et år siden, alt så tilsynelatende bra ut. Mye nakke- og ryggsmerter, hvor smertene, sagt på en dum måte, liksom endret smertestil samtidig som alt annet. Jeg har vondt på en annerledes måte. Bilder viser slitasje over normalen, men ingenting konkret. Kan man konkludere med at det ikke er kreft eller annen alvorlig sykdom utfra blodprøver og de testene jeg har tatt? Har du noen forslag om hva som kan feile meg, som jeg kunne tatt videre med fastlege?

Kvinne 30
Svar

Hei.

Du er altså en 30 år gammel kvinne, som i to år har følt deg syk, men ingen legeundersøkelser har funnet noen tegn til fysisk sykdom hos deg. Det betyr som hovedregel at man faktisk ikke har noen sykdom heller, heldigvis. 

Dagens medisinske undersøkelsesmetoder er såpass sofistikerte at sykdom som hovedregel vil bli oppdaget.

Men du føler deg uansett slik du føler deg, med en rekke subjektive, diffuse plager:

Generell kraftløshet, fatigue, irritabilitet, følelse av å "ikke være deg selv", tidvis søvnproblemer, nedsatt smerteterskel, uspesifikke mageplager, nakke- og ryggsmerter. Det må naturligvis svært slitsomt å gå slik over lang tid, hvor du beskriver uvisshet og frykt for at det kan skyldes en uoppdaget alvorlig sykdom, for eksempel kreft. En slik psykisk belastning er i seg selv mer enn nok til å både skape, vedlikehold og forsterke slike fysiske plager som du har. Det er velkjent og almennmenneskelig.


Det er nemlig absolutt ikke slik at det å kjenne fysisk følbare symptomer er ensbetydende med at det har en fysisk årsak og har man har en fysisk sykdom. Faktisk er det motsatte ofte tilfelle: Det er vanligere at slike plager som du har, ikke er forbundet med fysisk sykdom. Men slik kan og skal man naturligvis ikke konkludere før man er legeundersøkt og fysisk sykdom er utelukket. Men finner en ikke tegn til fysisk sykdom, og en samtidig vet at de fleste slike tilfeller ikke skyldes fysisk sykdom, så må en avgjort være åpen for at det vanligste faktisk er det vanligste: at slike plager kan være psykosomatiske, og at man kan ha kommet inn i en ond sirkel av bekymringer over det man kjenner og frykt for å ha en uoppdaget sykdom, noe som så fører til vedlikeholdelse og forverring av de fysiske plagene. Det er ganske åpenbart at man vil føle seg både irritabel og "ikke seg selv" ved å leve med en slik uavklart situasjon og frykt for at man har en uoppdaget sykdom, over så lang tid som du nå har gjort.  Eller sagt på annen måte: Det ville være en utenkelighet at man ville føle seg kroppslig vel, i en slik situasjon som du nå har vært i over så lang tid.

Det ser nå fremfor alt ut som at en mangel på forklaring på plagene dine, og din bekymring for om du har en uoppdaget sykdom, som nå meget sannsynlig er den største faktoren som gir deg helseplager. Og hvis vi tenker at det er tilfelle, så er naturligvis den mest effektive behandlingen å få hjelp til å få hjelp til å forstå hva plagene skyldes, og få vekk bekymringen for eventuell sykdom.

Du har fått utelukket fysisk sykdom ved alle undersøkelsene du har vært gjennom, og da vet man svært mye om alt som dine plager IKKE skyldes, men du savner allikevel naturligvis en forklaring, -hvilket er det jeg forsøker å gi deg her. 


Det å forstå kroppen, forstå hva de fysiske symptomene skyldes kan ofte være meget effektiv behandling i slike tilfeller. Jeg synes derfor at du skal ta en grundig samtale med fastlegen din om slike mulige og sannsynlige sammenhenger i ditt tilfelle. Ta da med deg en utskrift av spørsmål og svar her, så kan dere diskutere dette videre her vi avslutter nå.


Du spør avslutningsvis:

"Kan man konkludere med at det ikke er kreft eller annen alvorlig sykdom utfra blodprøver og de testene jeg har tatt? "


Jeg vet ikke på noen måte nok om hva du har undersøkt, noe som ville vært en nødvendig for å kunne si noe konkret om dette, men det at legen din ikke finner tegn til sykdom ved alle undersøkelser som har vært utført, er jo et tegn på at det ikke er tegn til kreft eller annen alvorlig sykdom hos deg. Hvis du ønsker en faktisk second opinion på dette, hvilket er det du spør om her, kan du oppsøke en annen almenlege for dette. Fastlegen kan henvise deg til dette om du ønsker det.  Forutsetningen for å gjøre en skikkelig og grundig second opinion er at man som lege får tilgang til komplett journal, inklusiv alt av foreliggende epikriser, prøvesvar m.v.


Jeg har imidlertid alt i alt en klar oppfatning av at årsakene til dine plager kan ligge i de sammenhenger som jeg her har forklart for deg, og jeg håper svaret og informasjonen her kan være til nytte for deg. Følg mitt råd om en grundig oppfølgingssamtale med fastlegen om disse tingene. Lykke til.