Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

18-årig jente med helseplager av ukjent årsak

Spørsmål

Jeg bekymrer meg for min datter. Hun er 18 år gammel. Hun har det siste året vært svært plaget med sterk hodepine, leddsmerter, "beinvondt" og har også innimellom vondt i halsen (føles ut som det sitter noe fast i halsen). Det verste er at hun også kaster opp mat i perioder, og at det kommer svært akutt og kan løpe fra middagsbordet. Ingen forvarsel. Hun har det siste året også sagt at hun synes at hun blir mett altfor raskt, er svært småspist, men kjenner seg sulten "hele tiden". Hun har gått ned litt i vekt, men ikke spesielt mye. Er normalvektig, 1,60 cm.høy. Trener på treningssenter. Går på videregående skole og er ellers en aktiv og flink jente. Ikke anorektisk, god psykisk helse. Da hun var liten var hun i ca. 7-8 års alder i en lang periode syk med en svært høy crp, sykehusinnlagt, men de fant aldri årsaken til sykdom. I familien har vi en del stoffskifteproblem, ellers friske og sunne. har vært til lege flere ganger, og prøvene er visstnok fine; også avføringsprøver. Jenta selv begynner å bli fortvilet fordi hun føler hun er til lege "hele tiden" uten at de finner noe, samtidig føler hun at hun er ordentlig syk. I den siste uken har hun også fått tiltagende nakke- og ryggsmerter. Må vi ta henne med til spesialist? I tilfelle hvilken type? hvilke prøver er det naturlig å ta videre nå, og hva skal vi be fastlegen undersøke. Enkelte dager er jenta også helt fin, og føler seg helt frisk, men det er lengre mellomrom mellom disse dagene nå.

Kvinne 18
Svar

Hei.


Deres datter er altså 18 år, og har en del helseplager som hun hittil hverken har fått diagnostisert eller fått behandling for. Hun har tilbakevendende, men ikke konstante, plager med sterk hodepine, leddsmerter, halsplager inkl følelsen av at noe sitter fast. Hun blir raskt mett, er småspist og har gått litt ned i vekt. Hun har vært til lege en rekke ganger for å finne ut av dette, men hittil har en ikke funnet noen tegn til sykdom eller noen forklaring på hennes plager. Her spør du forståelig nok om en second opinion på dette, inkl om hun bør bli utredet av noen spesialist, og hvilke prøver en bør ta. 

Jeg vil da innlede med å si at så plaget som hun er, har dere naturligvis ikke noe annet alternativ enn å få dette utredet videre. 

Det jeg ville ha startet med, var en ny og fullstendig second opinion hos en annen almenlege enn den hun har vært hos til nå. Da bør dere få med en fullstendig legejournal inkl alle prøvesvar m.v., til den legen som skal gjøre en second opinion.  Rent praktisk kan dere enten bestille time hos en annen almenlege selv, eller dere kan be fastlegen ordne dette for dere, for dette er en anerkjent metode med klare rutiner for. Og fastlegen hennes vil garantert støtte dette, for det er ofte nyttig for både lege og pasient, i tilfeller hvor en står fast i utredningen. Det hender da noen ganger at "nye øyne" kan vurdere ting anderledes, oppdage noe som forrige lege ikke har kommet på å undersøke, eller kanskje tolke prøvesvar anderledes. En slik second opinion er jo egentlig også det du nå oppsøker ved å kontakte oss, men det lar seg dessverre ikke gjøre på noen fullgod måte her over nett, siden jeg hverken kan undersøke henne eller gå gjennom tidligere journal. 

Grunnen til at jeg anbefaler en second opinion hos en almennlege i første omgang, er at almennleger er de som har størst kompetanse på å "tenke bredt", og som kan "noe om alt", mens andre spesialister er spesialister på smalere områder. Og det er det med å tenke bredest mulig som er nødvendig for hennes del, i håp om å kunne finne noe å nøste i her, i håp om å få få stilt eventuelle diagnoser. En slik grundig og ny vurdering av en almennlege vil da i beste fall kunne finne noe en kan utrede videre hos relevant spesialist. For eksempel om hun bør gastroskoperes, med tanke på hals- og svelgproblemene, eller revmatolog for leddsmertene, eller ØNH-lege, for å ta eksempler.

Så svaret på ditt spørsmål om hun bør utredes av spesialister, er altså ja, og det er spesialist i almennmedisin i første omgang, og i denne legens undersøkelse vil noe av formålet være å finne ut hvilke eventuelt andre organspesialister hun bør utredes videre av, alt avhengig av hva en finner en grundig og bred ny vurdering og undersøkelse.

Hennes symptombilde, slik du beskriver det, er på ingen måte entydig eller pekende i en-1-diagnostisk retning,  og jeg får da heller ingen klare mistanker om konkrete diagnoser, når jeg leser din symptombeskrivelse. Symptomene kommer fra forskjellige organsystemer i kroppen, og det er i utgangspunktet vanskelig å se eventuelle sammenhenger, for eksempel mellom svelgvansker og leddsmerter. 

Jeg synes dere skal følge dette rådet, og mener at det er det mest hensiktsmessige dere kan gjøre nå. Jeg håper at dere finner løsninger, og ønsker lykke til.