Hva er fatigue?

Fatigue er en vedvarende følelse av utmattelse og symptomer er unormal tretthet og kraftløshet. Det er svært mange årsaker til symptomet.

STADIG TRETT OG SLITEN: Fatigue oppleves som om man er helt tom for energi, selv etter en god natts søvn. Foto: Ivan Kruk / Shutterstock / NTB
STADIG TRETT OG SLITEN: Fatigue oppleves som om man er helt tom for energi, selv etter en god natts søvn. Foto: Ivan Kruk / Shutterstock / NTB Vis mer

Hva betyr fatigue?

Fatigue innebærer at man over tid føler seg overveldende utmattet, trett og sliten, og at søvn og hvile ikke hjelper.

Følelsen av konstant tretthet eller kraftløshet kan ha fysisk eller psykisk årsak, eller være en kombinasjon. Det kan ramme hvem som helst, og de fleste voksne vil oppleve fatigue på et eller annet tidspunkt i livet. (1)

Fatigue føles som om man aldri får nok hvile og at man hele tiden er sliten. En natts søvn gir ikke ny energi.

Er fatigue en diagnose?

Fatigue er ikke en diagnose, men et symptom. Symptomet kan ha svært mange ulike årsaker og enten oppstå som følge av fysisk eller psykisk sykdom, livsstil eller arbeidssituasjon.

image: Sykelig tretthet - hva kan være årsaken?

Sykelig tretthet - hva kan være årsaken?

Hva er symptomer på fatigue?

Fatigue kan ha fysiske, psykiske og følelsesmessige symptomer som:

 • Føler seg unormalt sliten av aktivitet
 • Kronisk tretthet
 • Følelse av kraftløshet
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Muskelsmerter
 • Vansker med å ta beslutninger
 • Irritabilitet eller nedstemthet
 • Nedsatt koordinasjon
 • Nedsatt matlyst
 • Tåkesyn
 • Problemer med korttidshukommelsen
 • Konsentrasjonsproblemer

Hvorfor får man fatigue?

Alle kan i utgangspunktet utvikle fatigue. Det er fire hovedårsaker til fatigue.

 • Fysiske årsaker: Utmattelse kan være symptom på en underliggende fysisk sykdom eller skade.
 • Psykiske årsaker: Tretthet er et vanlig symptom på relasjonelle og psykiske problemer, depresjon og sorg. Fatigue kan ledsages av andre tegn og symptomer, inkludert irritabilitet og mangel på motivasjon.
 • Livsstilrelaterte årsaker: Alkohol og rusmidler, søvnmangel, samt mangel på normal fysisk aktivitet og ernæring er andre årsaker som kan gi fatigue.
 • Arbeidsrelaterte årsaker: Stress på arbeidsplass, belastende skiftordnigner, men også arbeidsledighet kan utløse fatigue.
image: Livet etter Covid-19: - Det har vært tøft!

Livet etter Covid-19: - Det har vært tøft!

Hvilke sykdommer kan gi fatigue?

Det er en rekke sykdommer som kan gi fatigue som symptom. Det kan være sammensatte årsaker til fatigue, men her er noen sykdommer man vet ofte gir dette symptomet.

Listen er ikke totalt utfyllende, men nevner noen av de vanligste sykdommer hvor fatigue er et vanlig symptom, blant flere andre symptomer.

Er ME og fatigue det samme?

Nei. ME er en egen diagnose, hvor fatigue er et sentralt symptom. Men fatigue kan altså være symptom på helt andre sykdommer.

image: Fatigue etter kreftbehandling

Fatigue etter kreftbehandling

Når bør jeg oppsøke lege?

Fatigue utvikler seg ofte gradvis. Hvis du opplever vedvarende tretthet, til tross for at du hviler, reduserer stress, spiser sunt og får i deg nok væske, anbefales det å kontakte lege hvis tilstanden vedvarer i to eller flere uker. (3)

Hvor lenge varer fatigue?

Fatigue er heldigvis en midlertidig tilstand for de fleste, men for noen kan symptomet vedvare. Det kommer an på hva som er årsaken til fatigue, og eventuelt sykdom som uløser det.

Kilder: 1) Better health.au: Fatigue 2) NHS.uk: 10 medical reasons for feeling tired 3) Mayoclinic.org: Fatique and causes