Nyresvikt og kreatin kinase

Spørsmål

Jeg har en sønn på 23 år som driver styrkeløft på norsk toppnivå. Har vært epileptiker siden han var 1 år, men har klart å holde seg anfallsfri ved daglig inntak av Tegretol. Nå har han fått 6 serieanfall og er til observasjon på sykehus. Legene holder han tilbake på grunn av at han de påfølgende tre dager har hatt kraftig nedsatt nyrefunksjon pga. svært store mengder av creatin kinase. Kommer dette av at han er hatt kramper i unormalt stor musklatur? Hvilken betydning har hard trening og samtidig inntak av kreatin før anfallene? Hvor lenge kan en slik delvis nyresvikt vare? Hvordan vi en hard kunkurranse fungere på han få dager etter han blir utskrevet?

Mann, 23 år

Svar

Kreatin kinase er et enzym som finnes i mange av kroppens celler. Enzymet brukes i dannelsen av energi i kroppen. Det finnes derfor spesielt mye av dette enzymet i muskulaturen i kroppen.

Kreatin er et protein som fungerer som energilager i muskelcellene i kroppen. Når musklene bruker energi, spaltes kreatinlageret ned av enzymet creatin kinase.

Kreatin kinase øker i blod ved stor muskelskade. Det kan skje etter for eksempel et hjerteinfarkt (da øker en mer spesifikk type kreatin kinase som kalles CK-MB). Det vil også stige ved stor muskelskade, for eksempel etter store ulykker, mennesker som har ligget stille lenge, og store langvarige kramper.

Langvarige kramper hos en svært muskuløs person vil derfor kunne gi en kraftig økning av kreatin kinase.

Kreatin kinase og andre nedbrytningsprodukter fra ødelagt muskulatur har hos din sønn sluppet ut i store mengder i blodet, og har akkumulert i nyrene. Dette har forårsaket en akutt nyresvikt.

Hvor langvarig en slik svikt vil være, er vanskelig å si. Det kommer helt an på hvor stor skaden var i utgangspunktet. Hos pasienter hvor nyrene har vært helt slått ut, og som har trengt dialyse, vil det nok ta flere uker før nyrene er like gode igjen. Med mindre skade vil blodprøvene kunne normalisere seg i løpet av en uke.

Hard trening vil også frigjøre en del kreatin kinase. Spesielt gjelder dette styrketrening.

Kreatin er et populært kosttilskudd blant kroppsbyggere. Det er et protein, som naturlig finnes i kjøtt og fisk, og som også kroppen produserer selv. Det sies at muskulaturen skal bli raskere stor ved inntak av kreatin. Så vidt jeg har klart å finne ut, er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger ved bruk av kreatin hos ellers friske, heller ikke nyresvikt. Nedbrytningsprodukter av proteiner gir en belastning på nyrene, og pasienter med kronisk nyresvikt anbefales å ikke overdrive proteininntaket. Stort proteininntak før krampene kan således ha bidratt til å øke belastningen på nyrene i en lett grad. Men dette alene har neppe gjort noen skade.
Det skal imidlertid på generelt grunnlag oppfordres til forsiktighet ved bruk av kosttilskudd, spesielt hos mennesker som nettopp har vært alvorlig syke. Det har også vært rapportert tilfeller der kreatinprodukter har vært tilsatt anabole steroider, som kan gi utslag på dopingprøver hos idrettsutøvere.

Når det gjelder hard konkurranse for din sønn like etter utskrivelsen, vil jeg oppfordre til å i hvert fall vente til blodprøvene er helt normale igjen. Kreatin kinase vil igjen øke noe ved hard trening. Og hvis nyrene ikke er helt friske igjen, kan man jo i verste fall tenke seg at de vil svikte igjen. Det er jo også viktig at hans epilepsi er godt behandlet igjen før han utsetter seg for ekstreme belastninger. Kroppen hans har opplevd en påkjenning, og vil sannsynligvis trenge noen uker på å bygge seg opp igjen.

Håper dette var til hjelp!