Kronisk nyresvikt og dialyse

Spørsmål

Min far er alene og bor hjemme med tilsyn fra hjemmesykepleie. Han har kronisk nyresvikt, som han har hatt en rekke år. Nå har han fått beskjed om at han må til dialyse 3g/uke resten av livet, men at han kom tidlig inn til behandling. Selv om det er vanskelig å angi noe tid, er det mulig å si hva som vil skje hvis han ikke ønsker dialyse-behandling? Han har skral allmenn-tilstand og tåler neppe en transplantasjon. Vil han kunne ha noen gode år til før han evt får et akutt nyreproblem som vil være fatalt? Eller må han regne med å sykne sakte hen og bli langvarig sykehjempasient og ha dårlig livskvalitet det meste av tiden han har igjen? Det viktigste for ham er å vite hvordan livskvaliteten hans kan bli fremover uten dialyse, for han synes dialyse hemmer hans livskvalitet så mye.

Relevante sykdommer/medisiner: Hjerteoperert for 7 år siden, skiftet hofteproteser 3 ganger, hatt urinsyregikt i 16 år, har en kronisk betennelse rundt den ene hofteprotesen.

Mann, 74 år

Svar

Hei!
Når nyrefunksjonen er blitt så dårlig at det ikke lar seg gjøre å behandle pasienten konservativt (dvs medisiner) er nyretransplantasjon eller dialyse eneste utvei.
Ved nyresvikt blir så godt som alle organene involvert. Det er kun milten som ikke tar skade. Manglende utskillelse av avfallstoffer fører bl.a til hudkløe, slapphet/tretthet, kvalme. Nyrene skiller ut overskudd av kalium og syre. Dette fører til forhøyede verdier av kalium i blodet som er farlig for hjertet (Hjertestans). Tilsvarende vil lav pH pga syreopphopning føre til dårlig cellefunksjon i hele kroppen. Man prøver alltid i det lengste å behandle kronisk nyresvikt pasienter med konservativ behandling (medisiner), men dersom blodprøvene (kreatinin, urea og kalium) blir for høye, vil symptomene bli mer fremtredende (nevnt ovenfor), men også risikoen for hjertestans blir høy.
Dersom man ikke velger dialyse er det umulig å si hvor lenge pasinten lever. Det avhenger dels av hvor rask nyresvikten har utviklet seg for han, dels om han pådrar seg infeksjoner eller andre sykdommer, som han vil være lite motstandsdyktige mot.
Det er også vanskelig å si om han vil få mye plager. Det kan være alt fra plutselig hjertestans, til flere uker med kvalme/oppkast, slapphet, kraftig kløe.
Jeg vil anbefale han til å takke ja til dialyse tilbudet. Det vil frita han fra mange plager.