Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nyrestein: Behandle?

Spørsmål

Ja så var det meg med nyresteinsproblemene mine da som jeg har skrevet til Brynjulf Barexstein om.Fra jeg sendte inn spørsmålet og til jeg fikk svar har jeg vært innom et annet sykehus og tatt enda flere prøver og ct med kontrastvæske i kroppen.
Jeg har 2 nyresteiner som ligger å ikke vil ut.Store smerter og sliter litt med det.Det er dette jeg nå får Ketorax for.
Når det gjelder medisinen så skulle jeg nok ha utdypt det bedre.
Jeg har prøvd Confortid,Voltaren,Tramadol Nobligan for nyrestein uten hell og smertelindring.Da fikk jeg Ketorax som tar smertene.For smerter som jeg har i ryggen,har jeg prøvd alt fra Paralgin forte(får magesmerter),oxynorm,oxycontin,og aporex.Det siste bruker jeg ved jevne mellomrom.JEg skal ha en ny prat med legen min om hva og hvordan jeg skal gå fram for å få fortgang i dette.Det kan jo ikke være sånn idag at fordi om nyresteiner som jeg har 2 av nå,er under 5mm så skal jeg bare vente å la de passere.Jeg vil jo gjerne få de ut så fort som mulig,og drikker mye vann for å få dette til å skulle skje.Håper på det beste og at det ikke tar for lang tid.Jeg har som sagt store smerter for øyeblikket.Hilsen Thomas.Relevante sykdommer/medisiner: Svar på spørsmål fra Brynjulf Barexstein.

Mann, 34 år

Svar

Hei igjen.

Du skrev i ditt forrige spørsmål til oss at begrunnelsen for at man ikke ønsket å gjøre noe for å fjerne dine stein, var størrelsen, dvs at de var for små.
Dette skjønner jeg ikke, for slik jeg har forstått det, så kan i prinsippet stein i alle deler av de øvre urinveier behandles, og den ideelle situasjonen er stein i nyren med samlet steinmasse mindre enn 2,5 cm i diameter.

Du må derfor be legen som ikke vil behandle deg om å gi deg en forklaring på dette, som er forståelig og som du evt kan ha tillit til.

Før du (eller fastlegen din) snakker med denne legen påny, lønner det seg være godt orientert om behandlingsalternativene ved nyrestein. Jeg gir deg derfor endel informasjon her som du absolutt bør lese.

Om sjokkbølgebehandling ("steinknusing") av nyrestein kan du lese følgende i www.pasienthandboken.no:

http://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlinger/nyrestein-sjokkbolgebehandling-9570.html

På samme nettsted finner du følgende informasjon om åpen kirurgi mot nyrestein:

http://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlinger/nyrestein-apen-kirurgi-10816.html

Og om behandlingsmetoden som heter perkutan nefrolitotomi:

http://nhi.no/sykdommer/kirurgi/behandlinger/nyrestein-perkutan-nefrolitotomi-10818.html

I legehandboken.no leser vi følgende om behandling av nyrestein:

"Kirurgisk behandling
Vurdering av behandlingsindikasjon, valg av behandlingsmetode og primæroppfølging gjøres av urolog
Urologen avgjør når videre oppfølging kan gjøres av primærlege

Indikasjon for kirurgisk behandling av urolithiasis:
Foreligger hvis stein utgjør en fare for nyrefunksjonen eller når symptomene er uakseptable for pasienten. (Her kan man vel trygt si at du er, min kommentar)
Stein representerer fare for nyrefunksjonen hvis den forårsaker signifikant obstruksjon av urinveiene, særlig hvis det foreligger samtidig infeksjon

Pyonefrose (infisert hydronefrose)
Kan gi urosepsis og septisk sjokk, og fører raskt til nyreskade
Tilstanden krever akutt avlastning av nyren i form av pyelostomi eller ureterkateter innen få timer
Hvis kliniske tegn (feber) gir mistanke om pyonefrose, må pasienten innlegges i sykehus som øyeblikkelig hjelp
Mistanke om steinsykdom hos barn eller gravide kvinner krever samarbeid mellom urolog og enten barnelege eller gynekolog
Vurderingen av mindre alvorlige tilstander er også en spesialistoppgave, og pasientene henvises til poliklinisk vurdering av urolog

Valg av behandlingsmetode
Internasjonale retningslinjer fra American Urological Association og European Association of Urology tilsier at 80-85% av pasienter med stein i de øvre urinveier hvor kirurgisk intervensjon er nødvendig, skal behandles med sjokkbølger
Praksis varierer imidlertid, og det er økende bruk av endoskopiske metoder som perkutan nefrolitotomi og ureterorenoskopi
Konvensjonell åpen nyresteinskirurgi er sjelden indisert (< 2% av pasientene)

Steinknusing
Utvikling av ekstrakorporal sjokkbølge steinknusning (ESWL) har revolusjonert kirurgisk behandling av nyrestein
Steinbehandling er aktuelt ved symptomgivende steiner som det ikke er rimelig å anta vil avgå spontant
Hovedindikasjonen er symptomgivende nyrestein med samlet steinmasse under 2,5 cm. Best er resultatene for stein i øvre tredjedel av ureter, i nyrebekkenet eller øvre calyses

Ulike former for kirurgi
Stener i nedre del av ureter blir fortrinnsvis fjernet med ureterorenoskop
Større steiner (koralstein) fjernes med "borehullskirurgi", perkutan nefrolitotomi (PCNL)
Innsetting av ureterstent?
Kan være aktuelt i noen tilfeller, men studier trekker i tvil nytten av inngrepet vedr. forebygging av nye anfall
Åpen kirurgi utføres meget sjeldent (< 2%) "

Dette er de generelle og alment akspeterte retningslinjer for behandling av nyrestein, iht et oppslagsverk for leger som heter Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Jeg har altså anbefalt at du eller fastlegen din spør kirurgen som ikke vil behandle deg, om en forklaring og begrunnelse for dette, sett på bakgrunn av informasjonen jeg har gitt deg her.

Du eller dere kan og bør parallellt med dette få en second opinion på dette hos en annen urolog. Fastlegen din kan henvise deg til en urolog på et annet sykehus for en slik second opinion (jfr Fritt Sykehusvalg), eller du kan selv ta kontakt med en privatpraktiserende urolog som ikke krever henvisning. Isåfall er det helt avgjørende at du gir denne nye urologen din komplette journal ifra sykehuset du har vært på, til orientering.
Et eksempel på en privatpraktiserende urolog som tar imot pasienter uten henvisning er dr Klem i Arendal, som jeg kan anbefale. Her finner du kontaktinfo: http://www.drklemsklinikk.no/

Dersom en urolog nr 2 skulle komme til en annen konklusjon, f.eks. at du trenger aktiv behandling for å fjerne stein, så vil du da bli henvist til operasjon derfra.

Jeg ville sørget for å få en slik second opinion nå, siden jeg ikke forstår begrunnelsen for at de ikke vil behandle deg, og især pga at du er så smerteplaget som du er.

Håper svaret kan være til nytte. Lykke til!