Mikroskopisk hematuri, redd

Spørsmål

Har hatt blod i urinen i snart 3 mnd . 2+ sier de. Jeg vet ikke om det er mikroskopisk, ser ihvertfall ikke noe rødt når jeg går på do. Tok cystoskopi uten noe funn for noen dager siden. Har hatt mye smerter i underlivet og da har jeg fått antibiotika pga de har ment det var UVI. Ingen bakterier på dyrkning sist. Jeg har og hatt nyrestein for to år siden, mulig en for 3 måneder siden da jeg hadde de typisk smertene på siden. Derfor jeg tok urinprøve som siden har vist blod. Blodet i urinen gikk nedover etter antibiotika, men er nå på 2+ igjen. Har en nyrestein i venstre nyre som har ligget i ro i flere år. Tok nylig CT av urinveier og ikke noe funn utenom den steinen i venstre nyre. Men kan det komme blod uten at en finner årsaken?. Legen sier jeg har tatt alle undersøkelser. Blod og urinprøve (senkning, Crp, lever og nyrefunksjon osv. ) . Cystoskopi, CT osv. Kan jeg være rolig nå? Har sterk helseangst nå. Og er 2+ mikroskopisk eller synlig blod ? Hva er den skalaen? Har ellers refluks og sliter med magesmerter. Er og sterkt overvektig og alle turer er et slit, men er på vei ned i vekt. Blir kvalm når jeg spiser etterfulgt av smerter magen. Slik har det vært en stund og legen sier det er pga refluks. Tatt Castroskopi to ganger, sist uten funn. Første gang fant de spiserørbetennelse. Har sterk angst utenom.

Svar

Hei.

Hematuri betyr blod i urinen.
Mikroskopisk hematuri betyr blod som ikke er synlig for øyet. Altså at urinen ikke ser rødfarget ut.
Makroskopisk hematuri er det når en ser blod i urinen med øyet.

Du har altså det førstnevnte, altså blod som ikke kan sees, men påvises med stix. Hvor mye det slår ut på stix , 1, 2 eller 3 +, har i praksis ingen informasjonsverdi, jfr ditt spørsmål om dette. "Skalaen" er ikke interessant.

Hematuri kan bety sykdom, og derfor skal det utredes slik du har fått gjort. Din lege sier at du er ferdig utredet, og der er ikke funnet annen sykdom enn nyrestein. Det er bra at der ikke er påvist sykdom hos deg. Det skulle i utgangspunktet medført at du kunne la være å ha angst for dette.
Og enda bedre er det at der faktisk er funnet en overhengende sannsynlig forklaring på blodet: Nyresteinen. Det virker på med som om du overser dette, og er redd for at det kan være enda en årsak til hematurien hos deg?
Man trenger ikke leter videre etter årsaker til hematuri, når årsaken allerede er funnet.

Forøvrig er det også slik at noen mennesker kan ha hematuri mer eller mindre permanent, uten at der er noen årsaker eller sykdommer som ligger bak. Dette har man dog ikke lov til å konkludere med før pasienten er ferdig utredet og sykdom har blitt utelukket.

Jeg synes nå at du skal ta opp din helseangst med legen din, for det er den som plager deg og gir deg nedsatt livskvalitet nå, ikke hematurien. Håper svaret er til nytte, ha det bra.