Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Urinveisinfeksjon hos småbarn

Spørsmål

Min sønn på nå 7 månder har siden begynnelsen av november vært "hanglete". I begynnelsen av desember fikk han konstantert en urinveisinfeksjon, men hadde ikke forhøyet crp og var kun subfebril. Fikk behandling med triopemin i 10 dager for dette. En ny urinprøve etter 10 dager viste igjen at han hadde urinveisinfeksjon. Denne gangen med forhøyet crp, høy feber og dårligere allmenntilstand. Nesten samtidig fikk han også Rs virus, og var dårlig pga dette. Men, mener bestemt han ikke er plaget med dette lengre. Han har nå 2 dager igjen med siste (nr 2) atibiotika behandling. Allmenntilstanden hans er absolutt mye bedre, men han er fortsatt subfebril (mellom 37,5 og 37,8) i temperatur fortsatt. Subfebril har han altså vært nesten daglig siden begynnelsen av november, da han først ble syk. Han har tatt ultralyd av nyrer uten funn. Mitt spørsmål til deg er derfor om du fortsatt tror det er urinveisinfeksjonen som gir temperatur? Og evt hvorfor han ikke blir feberfri, eller andre årsaker til dette? Crp har gått ned, og ved kontroll var den på 19, så at AB har virket tror jeg nok. Han har dessuten veldig grumsete urin, som forandres etter å ha stått en tid. Fra klar til hvitaktig. Kvinne, 31 år

Svar

Du beskriver en serie av feberepisoder, ja nesten en sammenhengende sykdomsperiode fra november. Når du forteller at det ved urinprøve ble påvist urinveisinfeksjon er jeg litt usikker på på hvilken måte det ble påvist. Dette er nemlig veldig viktig for å være helt sikker på dette.

Hvis man setter på en urinpose på småbarn og den sitter litt på huden etter at barnet har tisset kan urinen blande seg med hudceller som kan gi utslag på en strimelundersøkelse som kan være vanskelig å skille fra et virkelig utslag. Derfor er kun en "negativ" altså normal strimeltest sikker ved slik poseurin eller en strimeltest som viser visse forandringer ved bakterieinfeksjoner (nitrit). For å bli sikker bør man mikroskopere urinen, noe som gjøres sjelden på fastlegekontorer.

En RSV-infeksjon gir selvsagt også feber og nedsatt almenntilstand samt lett CRP-forhøyelse. Så den andre feberperioden er nok mer usikker mtp. urinveier. Heller ikke effekten av antibiotikakuren kan brukes for å være helt sikker på infeksjonsårsaken.

Tilsammen må jeg si at det likevel er skjellig grunn til å mistenke at gutten din kan ha hatt i hvert fall en urinveisinfeksjon, muligens flere. det er da helt riktig å bestille en ultralydundersøkelse av nyrer og urinveiene. Dette er imidlertid ikke nok hos så små barn. Gutter ble blærekatarr (særlig de under 2 år) må alltid utredes videre på sykehus. Det gjøres utover ultralyd også en kontrastundersøkelse av de nedre urinveiene. Dette gjøres for å finne ut om barnet kan ha noe som kalles for refluks, dvs. urinen går oppover mot nyrene når barnet tisser. Noe som kan lette infeksjoner. Gutter må på denne måten også utredes for passasjehinder i urinrøret, såkalte uretraklaffer.

Det er altså nødvendig at fastlegen henviser gutten din til en barnepoliklinikk som vanligvis koordinerer utredningen.