Blod i urinen på stix

Spørsmål

Hei. Jeg er ei kvinne på 36 år som til stadighet har spor av blod i urin på prøvene jeg leverer. Har aldri sett blodet selv. Jeg ble utredet for dette høsten 2015 med cystoskopi og CT av nyrer og urinveier. Jeg har leddgikt , og går på medisin Roactemra . Tar derfor blod- og urinprøve hver måned.
Min fastlege sier jeg ikke trenger å utredes for dette igjen så lenge det ikke har blitt større blødninger , og jeg ikke har smerter.
Jeg føler meg ikke trygg på dette, er mye bekymret for dette og tenker mye på kreft.
Er det større risiko for meg å få blærekreft ettersom jeg har blod i urin. Syntes du dette bør sjekkes igjen ?

Svar

Hei.

Du er utredet for det som heter mikroskopisk hematuri (altså blod i urinen, ikke synlig for det blotte øye) på korrekt måte, inkl med cystoskopi og CT av nyrer og urinveier. Det ble da ikke funnet tegn til sykdom, og det er jo glimrende. Vi vet også generelt sett at det finnes mennesker som alltid har slik mikroskopisk hematuri, UTEN at det foreligger sykdom, dvs at det er normalt for dem.
Det er følgelig meget mulig at du er en av disse, og det er vel slik din fastlege etter alt å dømme har tenkt og konkludert, når han/hun sier at du ikke trenger å utredes videre for dette.

Du spør: "Er det større risiko for meg å få blærekreft ettersom jeg har blod i urin?"

Svar: Blod i urin kan være tegn på en rekke sykdommer. Du er blitt undersøkt, og en har ikke funnet tegn til sykdom hos deg som forklarer blodet. Selve det å ha blod i urinen er ikke noe som øker din risiko for å få blærekreft. Men det kan selvfølgelig være et symptom ved blærekreft, men det har jo du fått utelukket vha cystoskopi.

Hvorvidt de aktuelle undersøkelsene bør utføres påny, er et individuelt spørsmål som din fastlege kan gi deg et konkret svar på. Det er relativt kort tid siden du ble grundig utredet for dette, og hvis ingenting har endret seg etter dette, ingen andre tegn til sykdom osv, så er det ikke gitt at det har noen hensikt å gjøre disse undersøkelsene påny, nødvendigvis. Men om der hadde kommet "ny informasjon i saken", dvs noe som gav ny mistanke om evt sykdom, så må det revurderes, naturligvis.

Håper det var grei informasjon. Ha det bra.