Veiledning ved nyretransplantasjon

Spørsmål

Hvilken veiledning gis til en pasient som har fått en transplantert nyre?

Kvinne, 22 år

Svar

Hei!

Du forklarer ikke hvorfor du spør om dette. Generelt vil jo pasienter som har gjennomgått en nyretransplantasjon trenge mye informasjon og veiledning, og det er en felles oppgave for fastlegen og sykehuslegene å sørge for at slik informasjon blir gitt.

Mer informasjon om nyresykdommer og nyretransplantasjon finner du blant annet her:

- Hjemmesidene til Forening for nyrepasienter og transplanterte

- Hjemmesidene til LNT Telemark

- Hjemmesidene til Riksförbundet för Njursjuka i Sverige.

Jeg håper at du finner den informasjonen du leter etter!