Protein i urinen

Spørsmål

Hei
har vært hos lege med urinprøve 2 ganger nå , begge gangene hadde jeg utslag på protein 1+
Legen sier dette ikke er farlig men han vil jeg skal komme tilbake etter påske med ny prøve.
Jeg klarer ikke helt roe meg med svaret,har jo sett på internett om alle de farlige sykdommer dette kan være..
Tok også senk og mange andre blodprøver som var normale.Spiser normalt,sover normalt,men er liksom ikke helt i form derfor leverte jeg urinprøve..
har hatt bitestikkelbetenelse 11 ganger siste 6 år..
tar folinsyre noen ganger pga lite opptak.
føler meg litt varm i ansiktet noen ganger

Mann, 36 år

Svar

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Du har altså fått påvist protein i urinen din på to urinprøver den siste tiden. Legen din sier det ikke er noe farlig, men du klarer ikke helt slå deg til ro med dette. Kan årsaken være en farlig sykdom?

En urinprøve kan gi nyttig informasjon om en rekke forskjellige tilstander. Eksempel på hva som kan påvises er sykdom eller skade i urinveiene og nyrene, hormonell ubalanse i kroppen, sukkersyke, eller andre mer sjeldne forhold. Ved mistanke om at det foreligger en urinveisinfeksjon, er urinprøven avgjørende for å konstatere dette.

Med proteinuri forstås protein i urinen ut over det som er normalt (normalt 30 - 50 mg/døgn)
Graden av proteinuri klassifiseres på følgende måte: Mikroalbuminuri opptil 300 mg/døgn, Lett proteinuri: 300mg - 2 g/døgn, Moderat proteinuri: 2 - 5 g/døgn og Stor proteinuri: over 5 g/døgn.

De aller fleste som får påvist proteiner i urinen har ingen underliggende sykdom, men det finnes, som du har lest, sykdommer som kan gi dette funnet. Glomerulonefritter er samlebetegnelsen på en rekke ulike betennelsessykdommer i nyrene. Disse sykdommene forstyrrer nyrenes evne til å skille ut vann og avfallsstoffer gjennom urinen, og det kan oppstå skadelig høye mengder av enkelte avfallstoffer i kroppen. Nyrebekkenbetennelse er en betennelse i øvre urinveier og i nyrebekkenet - der urinen samles før den går ned i urinlederne. Infeksjonen kan imidlertid spre seg videre til nyrevevet der filtrasjonen av urinen foregår. Nyrebekkenbetennelse betegnes på fagspråket som pyelonefritt. Proteinuri kan også forekomme som komplikasjon til langvarig Diabetes (sukkersyke) eller høyt blodtrykk. Det finnes også noen krefttyper som kan føre til økt utskillelse av proteiner i urinen. Ortostatisk proteinuri er en tilstand hos ellers friske personer som får lekkasje av proteiner i urinen på dagtid. Disse har helt normal nyrefunksjon, og ingen proteinutskillelse om natten (det vil si ingen proteiner i morgenurinen). Denne tilstanden finnes hos ca 3-5 % av unge og voksne, er helt ufarlig og krever ingen videre utreding eller behandling.

Jeg har nå nevnt noen mulige årsaker til påvist protein i urinen. De fleste av disse tilstandene vil som regel også gi andre symptomer og tegn som gir mistanke underliggende sykdom. Slik jeg forstår deg så er du en frisk person, og det har ikke vært noe utslag på andre prøver som er tatt. En av de vanligste årsakene til forbigående proteinuri er fysisk aktivitet, urinveisinfeksjon eller feber. Har du hatt feber den siste tiden, eller vært i hard fysisk aktivitet? Du har sikkert tatt blodprøver som viser at du har normal nyrefunksjon, normalt blodstatus og ikke tegn til infeksjon. Du nevner heller ikke noe om høyt blodtrykk eller hovne bein. Det klart mest sannsynlige er at påvisningen av proteinuri i ditt tilfelle er helt tilfeldig, og ikke tegn på noen underliggende sykdom. Jeg ville slått meg til ro med det fastlegen din har sagt, og synes det virker helt greit å ta en kontrollprøve over påsken. For at urinprøven skal gi et best mulig bilde av eventuell sykdom, må den tas på riktig måte. Prøven bør helst være fra dagens første vannlating. Hvis den ikke er det, må du si fra til legen hvor lang tid det gikk fra sist du lot vannet, til prøven ble tatt. Du bør heller ikke trene for hardt dagen før du skal ta prøven.

God påske! Håper svaret kan være til hjelp!