Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Operasjon mot urinlekkasje hos mann uten prostata

Spørsmål

Jeg ble operert for prostatakreft som 55-åring, for snart tre år siden – radikal prostatektomi. Har siden vært plaget av urinlekkasje/stressinkontinens og lekker i snitt ca. 50 ml pr. dag, noen dager mye mer og noen dager mye mindre, avhengig av fysisk aktivitet (lekker ikke om natten). Lekkasjen er belastende og gir redusert livskvalitet. Jeg har alltid vært glad i sport, idrett, friluftsliv og kroppsarbeid, men har nå mindre glede av dette. Også på det sosiale plan oppleves lekkasjen hemmende. Jeg fulgte urologens råd om bekkenbunnstrening det første året, men syntes ikke at dette var til særlig hjelp. Nå har jeg vært til utredning for kirurgi, og én lege anbefaler kunstig lukkemuskel, mens en annen anbefaler slyngeoperasjon. Men det har vært vanskelig å få god informasjon om de to metodene. Hvorfor velge den ene framfor den andre, hva er fordeler og ulemper, hvor godt fungerer de, hvilket inngrep er størst, hvilke bivirkningene osv.? Må innrømme at kunstig lukkemuskel frister minst, med ballong i buken og bryter i pungen. Vil en slik «installasjon» være til hinder for fysisk aktivitet, f.eks. old boys fotball? Og er det sånn at man ved slyngeoperasjon kan risikere å måtte utføre selvkateterisering? Er det i så fall bare i starten eller kan problemet bli varig? Vil noen av inngrepene påvirke potensen (som delvis har kommet tilbake etter operasjonen)? Håper Lommelegen kan gi råd og utdypende informasjon om disse metodene. Finnes det evt. andre alternativer?

Mann 57
Svar

Hei.


Dette er høyspesialisert medisin, som få leger i Norge har grundig nok kjennskap om. Her har du spurt meg som almenlege om dette, og jeg har dessverre på ingen måte detaljkunnskaper om dette. Derfor har jeg konferert med vår nye kommende kirurg på Lommelegen, Ivan Brox, Haukeland Sykehus, som skriver følgende om det du spør om:


"De to systemene som brukes på haukeland er AMS 800 (sphincterprotese) og ATOMS (slynge). 

AMS: vanlig bruk, fin video: https://www.youtube.com/watch?v=ZaMM10BCfvE

"fast"/"permanent" deaktivering/aktivering: https://www.youtube.com/watch?v=kAaeHM-o1Oc (skal i utgangspunktet bare gjøres ved behov for kateterisering, av urolog eller kompetent lege, men det er altså egentlig ikke vanskelig - men man skal vite hva man gjør)

Ikke uvanlig med inkontinens etter RALP, heller ikke uvanlig med impotens

Hvis (god) bekkenbunnstrening ikke har gitt effekt første postop. året så er det ikke mer å hente der (har ikke vitenskapelig holdepunkt, men noe jeg ble fortalt)

Det jeg finner i litteratur virker ikke å ha så stor forskjell

- AMS 800: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5815541/

- ATOMS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29174630 og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29642999

men som det ofte er med studier så er det små tall...

Ingen som kan se på en person om en har AMS eller ATOMS.

Ser ingen hindring for normal aktivitet med begge metoder.

AMS har en bryter i pungen, uvanlig å bruke i begynnelsen, alle de jeg har møtt som har det virker veldig godt fornøyde.

Obs pasienten med AMS skal ikke kateteriseres uten at den er deaktivert på en spesiell måte (se videolink over), da kan protesen (den kunstige urethra) ryke. Ikke alle som ikke driver med urologi ved dette, så det bør stå på kritisk info (og kanskje også kjernejournal?). Dette vil ikke være noe problem til vanlig, for har inntrykk av at retensjon ikke er aktuelt for pasientene som har AMS. Men obs hvis man skulle bli innlagt, f.eks. med sepsis, og skal ha kateter. Når AMS er deaktivert så pleier det å bare renne, det er jo åpent i urethra. Er enkelt å aktivere igjen. Med aktivering/deaktivering så mener jeg den spesielle "permanente" deaktivering, og ikke den "midlertidige" deaktiveringen som ved vanlig bruk.

For ATOMS/slynge er det viktig at den blir godt justert, for slakk blir det lite effekt, for stramt kan det risikeres at det blir retensjon og resturin, og mener å huske at man kan risikere å måtte SIKe hvis det da blir for mye retensjon/resturin. Noen slynger kan justeres postoperativ, andre kan man sikkert ikke. Risiko for retensjon har jeg inntrykk av ikke er aktuell for da er urethra åpen og det renner fritt ut.

_Tror_ (mener å huske) at AMS er mer aktuell dersom man har mye lekkasje, od da kan man jo styre når tid man skal gå og tømme blæren, ATOMS  ser jeg for meg kan være fin når man har en viss sphincterfunksjon og trenger bare litt ekstra "støtte" så man ikke lekker utenom vannlatingstidspunktene, og kan være mindre aktuell på de som har mye lekkasje?

Men som med all annen kirurgi, begge metoder har sine risikoer, verst er jo dersom man får infeksjon, da må jo det ut igjen uansett metode.

Vet ikke hvordan operasjonene kan påvirke potensen, det har jo ev med hvilke nervebaner en kan være i nærheten av, dette kan spesialisert urolog fortelle om.

Den enkelte urolog kan være påvirket av å like best den metoden en selv kan best (og får derfor best resultat med)

Det er for få operasjoner til at et senter (kanskje med unntak av RH) kan vise _gode_ tall på hvor mange % som får spesifikk type komplikasjon med hver metode.

De som jeg ser for meg kan fortelle mest om hvor fornøyde pasientene er i etterkant (eller hva man er misfornøyd med) kan være uroterapeutene

og til syvende og sist så er dette som epler og pærer hvis man er sulten, man må bestemme seg for hvilken man velger og ta risikoen og stick to it.

Jeg må jo også si at det han spør om er høyspesialisert, og f.eks. på Haukeland så var det for få år siden kun 2 urologer som hadde erfaring med å ha operert (passe mange) med begge metoder (det er forskjell på operere selv og følge opp enn å bare høre fra andre kollegaer hvordan det er). Finn en urolog som har erfaring med begge metoder, og kan forklare hvorfor og på hvilket grunnlag han/hun anbefaler den ene metoden fremfor den andre."


Håper at denne informasjonen kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til med valget.