Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nyrestein og svie ved vannlatning

Spørsmål

Hei. For snart 2 veker sidan hadde eg nyrestein på høgre nyre. Eg hadde intense smerter og vart innlagt på sjukehus til observasjon over natta med smertelindring. I forkant av dette var eg mykje plaga med svie nedentil.

CT viste irriterte urinledera og det vart konkludert med at steinen hadde komt ut av seg sjølv.

Har framleis litt svie nedentil, men det kjem i etterkant av dobesøk.

CT viste også ein nyrestein på høgre side som er så stor at den mest truleg vil setje seg fast. Dette vil dei ikkje gjere noko med før det evt vert eit problem.

Mine spørsmål blir då

# Er det mulig å behandle/knuse stein som sit i nyra?

# kor lenge vil det gå frå ein evt nyrestein har passert til evt plager som til dømes svie forsvinn?

# for meg er det ei psykisk belastning å gå å vente på at steinen skal bevege på seg å gje smerter, tør ikkje reise åleine med ungane eller gå på fjellet i frykt for eit nytt anfall. Er det mulig å få fjerne sjølv om det ikkje gir kroniske plager i form av smerte for meg??

# Kosthold. Kva bør ein unngå? Blir forvirra av alle råd som motsier seg sjølv. Skal ein ete mager matt (lite fett). Skal ein halde seg unna rødt kjøtt? Kva mengder kan ein ete? .

# Svie nedentil. Den kjem og går litt, men er plagsom. Bør eg få sjekka om det kan vere noko skade i urinrøret? Blodprøver viser litt forhøya urinsyre i kroppen Dyrkning av urin viser ingen infeksjon, men litt forurensing? i urinen. Kjenner til tider ei diffus smerte i høgre side/flanke, men veit ikkje om dette er innbilning sidan eg går og frykta eit nytt anfall.

Svar

Hei! Langt de fleste nyresteinene passerer spontant og kommer ut. Du nevner ikke hvor stor nyresteinen er, men om den er av en viss størrelse og man antar at den ikke kommer ut, er det ikke noen grunn til å vente til smerteanfall. Steinknusing er da en behandlingsmulighet. Har du blitt vurdert av urolog ved sykehuset? Svie og ubehag kan ha sammenheng med Nyrestein og det er spesielt infeksjonsfare hvis urindrenasjen forhindres av steinen. Symptomene kan vedlikeholdes fordi at bakteriene ikke elimineres. Det er nyttig å gjøre en mikroskopi undersøkelser av urinen for å kartlegge hva slags type Stein det dreier seg om. Kostholdsråd avhenger av type stein. Det kan gjøres på sykehuset. Fettholdig mat er først og fremst et problem ved gallestein og ikke nyrestein. Nyrestein sitter gjerne i nyrebekken eller lengere ned. Ikke i selve nyrevevet. Dette kan også behandles med steinknusing. Svien som kommer i etterkant kan skyldes dels infeksjon/dels irritasjon av Steinen som skraper opp. Det gir seg i løpet av noen dager. Da vil man gjerne registrere blod i urinen om steinen er årsak til det. Man fjerner vanligvis ikke Stein dersom det ikke gir symptomer i form av smerte eller nyrebekkenbetennelse.