Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Nyrestein. Avvente behandling?

Spørsmål

Steinen er så stor at den mest truleg vil setje seg fast, dvs over 10mm. Har ikkje blitt vurdert av urolog ei heller fått henvisning dit. Så vidt eg veit ligg steinen i nyra på høgre side. Anfalla på venstre side borte, men merkar irritasjon i urinrøret (svie heilt ytterst). Mest sannsynlig vil steinen på eit eller anna tidspunkt bevege seg ut av nyra og setje seg fast i urinleder. (Det var det legen sa på sjukehuset). Dei ynskte ikkje å gjere noko før det skjer. Eg ynskjer å få gjort dette før den løsnar, men veit ikkje om det er medisinsk grunnlag for å gjere det?? Kva tenkjer du eg bør gjere? Få fastlege til å henvise til urolog? Kva argument kan eg bruke for å få igjennom ein evt steinknusing før den beveger seg ut av nyra og set seg fast??

Kvinne 40
Svar

Hei.


Du har altså fått påvist at det i din nyre er en nyrestein på over 10 mm, såpass stor at man da vet at de fleste ikke vil avgå spontant. Sykehuslegen du var hos, konkluderte med avventende behandling. Det er riktig i noen tilfeller, og ethvert tilfelle av nyrestein vurderes individuelt, for at hver enkelt pasient skal få riktigst mulig behandling. Unødvendig å si, men en velger ikke å avstå fra behandling kun for å "slippe å gjøre det", men fordi det fremstår som riktigst mulig behandlingsalternativ, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvorfor man har valgt å vente med behandling, f.eks. steinknusing, for din del, og det er jo avgjørende viktig informasjon her, som du bør få. Jeg vil gå ut fra at begrunnelsen for dette fremkommer i epikrise fra sykehuset, som fastlegen din kan gå gjennom sammen med deg. Hvis det er riktigst for deg å ikke operere / behandle den nå, så bør du jo avgjort få vite argumentene for dette. Så ta kontakt med fastlegen og start med å gå gjennom hva som foreligger av informasjon og begrunnelser her. Samtidig kan du da diskutere med fastlegen om du bør vurderes av urolog. Valg av behandling av nyrestein er primært en urologoppgave, men samtidig vil da urologen kunne si hvilke tilfeller som kan og bør følges opp av fastlegen.


Medisinske argumenter for å fjerne stein, f.eks. med knusing, er vanskelig håndterbar smertesituasjon, avstenging av urinstrømmen med fare for skade av nyrevevet, og infeksjonstendens.


Konklusjon: Start med en samtale med fastlegen, både for grundig informasjon, og for å få vurdert om du bør til urolog.

Håper det var grei informasjon. Lykke til.