Dårlig trykk på urinstrålen

Spørsmål

Periodevis lavt trykk under vannlating:
Jeg har så lenge jeg kan huske hatt behov av å tisse flere ganger om natten. På dagtid har jeg ikke hatt den trangen og kan holde meg lenge. I de seneste år har dog natteplagen økt ved at trykket har blitt lavere. Tidvis opplever jeg det samme på dagen (spesielt hvis jeg har drukket et par halvlitere ute er trykket nesten borte, når jeg føler at jeg må slå lens).
Normalsituasjonen på dagtid er dog at vannlatingstrykket er nokså bra! Jeg besøkte en urolog for 5 år siden og han fant alt normalt (prostata ble målt med ultralyd). Jeg tar blodprøve (S PSA) hvert år. Alt normalt!
Så hva skyldes dette problemet, som ser ut å bli større med årene? Bør jeg gjøre noe?
Hilsen en 68 åring

Svar

Hei.

Du var hos en urolog for 5 år siden, og det var riktig av deg, for det er den legespesialiteten som har høyest kompetanse på denne type problematikk. Sagt med andre ord, om noen skal kunne si noe om hva årsaken til dine vannlatingsplager, så er det nettopp en urolog. Nå er det 5 år siden, og du er 68 år, dvs i en alder da menn oftere får prostatasykdom. Jeg synes derfor at du helt klart skal til urolog igjen nå. Fastlegen kan henvise deg. Hvis det da er en medisinsk årsak, sykdom eller diagnose som er forklaringen på dine plager, så vil urologen kunne diagnostisere dette for deg og å forklare deg.

Det er ikke gitt at du har noen prostatasykdom. En kan også tenke i retning av forstyrrelser i funksjonen i muskulatur i blærevegg og lukkemuskel, siden du har hatt det i svært mange år, altså kanskje siden du var en relativt ung mann?
Diskuter den muligheten med fastlege og urolog.

Jeg kan dessverre ikke stille noen diagnose for deg her over nettet, uten legeundersøkelse, så mitt bidrag blir å gi deg rådet du har fått her, og det synes jeg til gjengjeld det er viktig at du følger.

Lykke til.