Tranebær mot urinveisinfeksjon har ingen effekt

Tranebær er et vanlig råd mot urinveisinfeksjon, men en systematisk gjennomgang av all tidligere forskning viser at det ikke fungerer.

TRANEBÆR SOM MEDISIN: Tranebær mot urinveisinfeksjon er et gammelt "kjerringråd".
TRANEBÆR SOM MEDISIN: Tranebær mot urinveisinfeksjon er et gammelt "kjerringråd". Vis mer

Urinveisinfeksjon er blant de aller hyppigste kontaktårsakene i allmennpraksis. Hvert år får 11% av alle kvinner en urinveisinfeksjon. Hele 60% får minst en urinveisinfeksjon i løpet av livet, mange langt flere (1). Tranebær blir ofte anbefalt som forebyggende behandling og alle de store apotekkjedene selger tranebær kapsler.

Les også: Urinveisinfeksjon

Ukomplisert urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon er vanlig og ufarlig hos friske voksne kvinner i fruktbar alder. Årsaken er spredning av tarmbakterier til urinrøret. Det er ikke tegn på annen sykdom og betegnes derfor som «ukomplisert». Hos barn, eldre, menn eller gravide omtales infeksjonen som «komplisert» og oppfølgingen er annerledes (2).

Symptomer på urinveisinfeksjon:

  • Smerter ved urinering
  • Økt trang til å urinere
  • Smerter over symfysen eller generelt i underlivet
  • Under 7 dagers varighet

Tidligere ble all urinveisinfeksjon behandlet med antibiotika. Nå er det vanligere å avvente behandling ved ukomplisert urinveisinfeksjon, da antibiotika kun forkorter plagene noe og bidrar til resistensutvikling (2). Ibuprofen (Ibux) kan brukes til smertelindring.

LES MER: Symptomer ved urinveisinfeksjon

Populært produkt

Les også:
image: Helsemyter om ingefær

Helsemyter om ingefær

Tranebær har vært et populært «kjerringråd» mot urinveisinfeksjon i lang tid og forskningen har tidligere vært usikker på effekten. Tranebær kan senke PH-verdien i urin og gjøre det vanskeligere for noen bakterier å feste seg til urinrøret, det har derfor vært forventet at det kan ha en viss effekt mot urinveisinfeksjon. Flere studier har vist små positive effekter, - og fått forholdsvis mye oppmerksomhet i media. Men de fleste studiene har vært små og av dårlig kvalitet.

I dag selger alle de store apotekkjedene tranebærekstrakt i ulike former. Hos apotekene beskrives tranebær som helsekost, uten påstand om effekt mot urinveisinfeksjon eller andre sykdommer.

Mange helsekostbutikker og nettbutikker selger også tranebær i ulike former. En stor norsk nettbutikk skriver at tranebær "virker forebyggende hos kvinner med stadig tilbakevendende, lett blærekatarr". En annen aktør går enda lenger og skriver følgende: " Forskning de siste årene har vist at den unike kjemiske sammensetningen av tranebær kan forhindre alt fra magesår til høyt kolesterol. Tranebærpiller kan gi en rask dose av nyttige næringsstoffer og kjemikalier av frukt. Den mest kjente nytte av tranebær kosttilskudd er at de forhindrer urinveisinfeksjoner".

Ingen effekt

I 2012 ble det utført en stor systematisk gjennomgang av all tidligere forskning på området. Forskerne identifiserte 24 studier med totalt 4473 deltagere som undersøkte effekten av tranebær mot urinveisinfeksjon. Selv om flere små studier individuelt hadde vist en svak effekt ble det sammenlagt ingen signifikant effekt. Konklusjonen ble altså stikk i strid med tidligere antagelser; tranebær har ingen effekt og kan ikke anbefales for å forebygge urinveisinfeksjon (3).

Dette er den mest omfattende, og den nyeste, kunnskapsoppsummeringen på området (4).

Les også: Kosttilskudd - trenger vi det?

Kilder:

  1. Betsy Foxman, Robin Barlow, Hannah D'Arcy, Brenda Gillespie, Jack D Sobel. Urinary Tract Infection: Self-Reported Incidence and Associated Costs, Annals of Epidemiology. Volume 10, Issue 8, 2000, Pages 509-515. ISSN 1047-2797. https://doi.org/10.1016/S1047-2797(00)00072-7.
  2. Bærheim A, Grude N. Cystitt. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten og Helsedirektoratet.
  3. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321. DOI: 10.1002/14651858.CD001321.pub5
  4. Hooton, T. Uptodate: Recurrent urinary tract infection in women. 2016.