Fødsel og inkontinens

Svært mange kvinner lider av urininkontinens - et problem som er sosialt hemmende og svært upraktisk.

Årsakene til inkontinens er mange og sammensatte, men vi vet at den vanligste årsaken til stressinkontinens hos kvinner er følgene av en fødsel. (1)

Hvor mange sliter med inkontinens etter fødsel?

Hvor mange som egentlig lider av urinlekkasje uavhengig av fødsel er vanskelig å si nøyaktig; her er det nok en del mørketall. Likevel har man holdepunkter for å si at mellom 10 og 60 prosent (!) av alle kvinner har dette problemet, avhengig av blant annet alder, sykehistorie og fødsler. Uansett kan vi fastslå at det er et svært utbredt problem blant kvinner.

De fleste har såkalt stressinkontinens, hvor lekkasjen oppstår når man øker trykket i bekkenet, for eksempel ved hosting, nysing, latter, trening og liknende.

Sammenheng mellom fødsel og urinlekkasje

I løpet av graviditeten gjennomgår kroppen mange endringer, og spesielt bekkenområdet og bekkenbunnen blir utsatt for mye press. I bekkenet munner urinlederne ut i blæren, som i løpet av graviditeten får mindre plass og endret posisjon. Det er ikke fullstendig kartlagt hvordan bekkenets strukturer blir påvirket av en graviditet og fødsel men, vi vet at en fødsel utøver tøying og press på dette området, og det er ikke så rart at småskader kan oppstå. Nevrofysiologiske tester har vist denervering av puboviscerale muskler og anal sphincter etter 40 til 80 prosent av vaginale fødsler [14,15]. Risikofaktorer for denerverings- og pudendale nerveskader inkluderer operativ levering, forlenget andre trinn og høy fødselsvekt

En undersøkelse publisert i 2003 viste at 10 prosent av dem som aldri hadde født led av inkontinens. Problemet kan altså oppstå uten å ha bli utsatt for en gravidietet. Den samme undersøkelsen viste at 24 prosent av kvinner som hadde født led av inkontinens, sammenliknet med 16 prosent av dem som hadde tatt keisersnitt. Dette gjaldt uansett i hvilken grad de led av inkontinens.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Hjelper keisersnitt?

Både denne og andre studier viser at keisersnitt har en beskyttende effekt mot inkontinens, men denne beskyttende effekten forsvinner imidlertid etter noen år. Når kvinnen har nådd 65 år viser det seg at de som har tatt keisersnitt lider av inkontinens like mye som dem som har født på vanlig måte. Andre studier viser at den beskyttende effekten av keisersnitt avtar allerede etter fire år.

I tillegg må man selvsagt ta i betraktning alle problemer som kan oppstå i forbindelse med et keisersnitt. Forskerene anbefaler derfor ikke å utføre flere keisersnitt for å unngå inkontinens.

Hva hjelper?

Kilder:

1) Helsenorge.no: Stressinkontinens https://helsenorge.no/sykdom/nyrer-og-urinveier/stressinkontinens

  • Fødsel og svangerskap øker risikoen for inkontinens, Tidsskrift for Norsk Lægeforening, 2003;123
  • Urinary incontinence among mothers of multiples: the protective effect of cesarian delivery, American Journal of Obstetrics and Gynelocogy, 2003;June
  • Effect of one interval vaginal delivery on the prevalence of stress urinary incontinence: a prospective cohort study; Neurourol Urodyn. 2003;22