Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Post-borreliose og sykemelding

Spørsmål

Hei En bekjent har hatt en kraftig borreliainfeksjon.

Hun har fått tre kurer på penicillin og bredspektret antibiotika , totalt syv uker , med litt mellomrom. Under kurene har det vært lite smerter. Etter kurene blir smertene store ved selv små fysiske gjøremål.

Nevrolog på sykehus har sagt at det ikke er nevroborreliose, at det ikke lenger er borreliabakterier i kroppen, men at nerver er skadd.

Medisinen hun fikk inneholder laktose, noe hun ikke tåler , så den har hun ikke tatt. Min bekjente har bedt fastlegen om 100% sykemelding i 14 dager fordi selv 4 timers jobb i butikk , medfører at smertene blir så store at hun må ligge resten av dagen. Legen har skrevet ut 50% sykemelding.

Spørsmålet mitt er om hun bare skal pøse på med smertestillende og jobbe det legen krever ? Nevrologen sier smertene vil forsvinne i løpet av noen måneder . Har det noe å si om hun presser seg og påfører seg store smerter ved å jobbe ? Vil legningsprossen uansett gå like fort ? Eller bør hun stå på krava , få 100% i 14 dager , så 80% , 50% etterhvert som smertene avtar osv? Hva er lurest for å kunne bli helt frisk , og jobbe minst 40 år til i arbeidslivet

Kvinne 29
Svar

De fleste med kraftig borrelia som behandles med en gang med tre ukers antibiotika har en god prognose.

LES OPPDATERTE RÅD FOR BEHANDLING AV BORRLIOSE HER

Men hvis man ikke blir behandlet og det går uker, måneder eller til og med år etter infeksjon, blir borreliainfeksjonen vanskeligere å behandle. Tidlig diagnostikk og tidlig igangsetting av behandling er "nøkkelen" til god prognose.

Et 14- til 21-dagers antibiotikakur er anbefalt i nasjonale retningslinjer, men kurer på 10 til 14 dager er like effektive. Det høres ut som din bekjent har fått tilstrekkelig kur både tids- og mengdemessig.

Etter behandlingen eller når infeksjonen er sanert (det betyr at borrelia er utryddet/borte fra kroppen) har dessverre noen få pasienter fortsatt symptomer og plager, som smerter og tretthet. Årsaken til disse vedvarende plagene og symptomene (spkalt post-borreliose sykdom) er ukjent, men det er kjent at det hjelper å ikke behandle de kraftige smertene med mer antibiotika, hvilket jeg derfor ikke vil anbefale.

Fysisk aktivitet eller mental aktivitet vil ikke medvire negativt eller gjøre at denne personen ikke blir frisk.

Hvor lenge og hvor mye hun skal være sykemeldt må baseres på hennes smertenivå og funksjonsnivå i forhold til palgene og symptomene og hvor mye hun faktisk kan prestere i jobben. Det er vanskelig å si helt nøyaktig i % angivelse for meg når jeg ikke har sett personen, undersøkt, tolket hennes smerter osv. Det betyr jo enkelt og greit at man må ta stilling til det fra uke til uke på bakgrunn av disse faktorene så får tiden vise hvordan "pipen ender".