Har jeg MS?

Spørsmål

Hei, jeg er en snart 50 år gammel kvinne som i løpet av det siste halve året i skiftende men økende grad har opplevd en rekke symptomer; murring i begge ben (konstant) murring i bryst og hode, svakhetsfølse i bena, stølhetsfølse i venstre ben og arm, nummenhet i leppe og venstre del av ansiktet,urinlekkasje og nedsatt syn. Jeg vet mye om MS og kan ikke forstå at denne kombinasjonen symptomer kan være tilfeldig eller bortforklares med andre ting, selvom jeg så gjerne vil håpe det. Som følge av dette har jeg opplevet utrolig sterkt angst og nesten ikke vært istand til å tenke på andre ting/glede meg over min ellers gode tilværelse. Jeg er ellers frisk og har aldri opplevet angst eller "hypokonderi" tidligere. Jeg er klar over at min redsel kan forsterke symptomer og i enkelte situasjoner kan det være vanskelig definere hva som er reeelt, f.eks ved murring i brystet/hjertebank om natten. Med dette konsulterte jeg fastlege som tok en rekke blodprøver for å sjekke b-vitamin, stoffskifte, m.m. Videre henviste han meg til MR av hodet, som ikke viste tegn til "demyeliniserende sykdom" Jeg er selvsagt veldig glad for det, men kan likevel ikke slå meg til ro, da jeg vet at diagnosen ikke alltid kan gis uten spinalpunksjon i tillegg til MR. Jeg er nå i en fase hvor jeg venter på CT av nyrer, fordi legen vil sjekke noe forhøyet magnesium og kreatinin. Jeg håper neste skritt blir at han henviser meg til nevrolog for videre utredning. I denne uutholdelige ventetiden, hvor man plages, er redd og tenker og tenker, er mitt spørsmål: Er denne kombinasjonen symptomer helt opplagt MS, eller kjenner man til andre sykdommer med tilsvarende kombinasjon ? Hilsen en som er 90% sikker på hvor dette ender, men som likevel klamrer seg til håpet :-) Kvinne, 49 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.
Takk for ditt brev.

Jeg får ikke umiddelrbart mistanke om at det dreier seg om såkalt MS-shub. MS-shub er et avgrenset symptomperiode med tydelige symptommer og diagnosen krever nevrologiske utfall i minst to adskilte perioder med kliniske positive funn fra minst to skader på adskilte steder i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen).

Ev. progressiv utvikling fra ulike deler av sentralnervesystemet over minst ett år.

MS-diagnosen støttes av funn ved tilleggsundersøkelser, først og fremst MR, men også spinalvæske.

Autoimmune og revmatiske sykdommer som man i tillegg må avklare er Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosus og Behçets sykdom. Du kan planlegge revmatiske blodprøver i samråd med fastlegen din. I tillegg er det en rekke andre sykdommer som kan gi lignende symptomer, f.eks hjerneslag, alkoholisme, psykiske sykdommer, borreliose og AIDS.

Husk at tidlige symptomer på MS avhenger av hvilke områder i aentralnervesystemet som er påvirket, men omfatter ikke bare hudfølelseforstyrrelser, men også dobbeltsyn, ensidig synsnervepåvirkning (retrobulbær nevritt), svakhet i lem, oftest redusert muskulær utholdenhet, klossethet, og imperiøs trang til vannlating (såkalt urge/må på do hele tiden).

Retrobulbær nevritt er en tilstand som angriper synsnerven, og gir sløret syn eller dobbeltsyn, vanligvis på ett øye.

Husk at de første symptomene kan være lette og raskt forbigående. Symptomvarighet under 24 timer er vanligvis ikke MS-relatert.

Et annet trekk kalles L' Hermittes tegn, og består i en elektrisk utstrålende følelse fra nakken nedover ryggen når man bøyer nakken fremover.

Når legen undersøker deg vil han/hun typisk finne en kombinasjon av nevrologiske utfall med lammelser, temporeduksjon, koordinasjonsforstyrrelser og flekkvise utfall av hudfølelse. Da vil jeg si at det er på plass å henvise til Nevrologisk avdeling.

Som du skjønner finnes ingen enkel test som kan påvise multippel sklerose. En kombinasjon av sykehistorie, symptomer, blodprøver, ryggmargsprøver og bildeundersøkelser (MR) av hjernen er ofte nødvendig.

Vanlige startsymptomer er: synsforstyrrelser - tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn (du skriver bare nedsatt syn), nedsatt arbeidsevne og tretthet, balanseproblemer, forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner, stivhet eller delvis lammelse av muskulatur (er dette påvisbart klinisk i ditt tilfelle). Dette kan resultere i kramper, svekkede eller usikre bevegelser. Gangfunksjonen påvirkes, og det kan bli vanskelig å bruke hendene. Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse.

Sammenholdt med den kliniske undersøkelsen vil MR uten og med kontrast i de fleste situasjoner bidra til diagnostisk avklaring.

MR er den mest sensitive metoden, selv om den ikke har optimal sensitivitet og spesifisitet, med risiko både for å overse og overdiagnostisere MS. Jeg kan derfor ikke si 100% sikert at du ikke har MS. Jeg vil derfor anbefale en snarlig spinalvæskeanalyse.

Spinalvæskeanalyse gjenspeiler sykdommens immunologiske og inflammatoriske natur, og gir diagnostisk støtte når MR-kriteriene mangler spesifisitet eller når den kliniske presentasjon er atypisk.

Likevel er sannsynligheten liten. Hvis du vil ha fortgang i dette kan du henvende deg til en privatklinikk eller så kan fastlegen legge deg inn som halvøyeblikkelig hjelp ved å forklare situasjonen.

Lykke til!

Har du spørsmål om Allmennmedisin?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Pris fra 259,-

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår tannlege, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 259,-

Haster det? Snakk med en lege via video .

Legetime via video
Martha Lamøy
Ledig nå
Videokonsultasjon koster 350,-