Virksom MS-medisin

Nylig ble resultatet av en stor internasjonal undersøkelse publisert i det anerkjente tidsskriftet Neurology: MS-medikamentet Rebif er mer effektiv enn konkurrenten Avonex. Nevrolog og avdelingssjef ved Akershus universitetssykehus Antonie Giæver Beiske har deltatt i studien med norske data.

- Behandling med Rebif kan bremse sykdomsutviklingen hos MS-pasienter, sier hun til Lommelegen.no.

677 pasienter ved 56 sentre i Europa og Nord-Amerika deltok i undersøkelsen. Formålet var å sammenlikne behandlingseffekten av preparatene Rebif og Avonex hos personer som har multippel sklerose (MS) med anfallsvise forverringer.

Fornøyd
Overlege Beiske er fornøyd med de positive resultatene. Studien viste at behandling med Rebif har en vesentlig bedre behandlingseffekt enn behandling med Avonex.

Alt etter 24 uker viste studien at hele 75% av de pasientene som fikk Rebif var anfallsfrie, mens det var 63% anfallsfrihet hos pasientene som fikk Avonex. Etter 48 uker var forholdet 62% anfallsfrihet hos Rebif-brukere og 52% anfallsfrihet hos Avonex-brukere, forteller Antonie Giæver Beiske.

Slik virker MS-medisinen
- Rebif er et protein som virker på immunsystemet vårt, sier Beiske. Hos MS-pasienter kan det hemme betennelsen som oppstår i hjernen og ryggmargen og som for eksempel fører til muskelspasmer, dårlig balanse, redusert syn, urininkontinens eller tretthet.

Nevrologen forklarer at Rebif og liknende medikamenter ikke hjelper på enkeltsymptomer. - Det er først og fremst forverringen av sykdommen som bremses. Det betyr at pasienten får færre anfall med forverring, og at funksjonsnivået stabiliseres.

Hvem kan bruke Rebif?
I følge Statens legemiddelverk skal man ha hatt to anfall med forverring (schub) i løpet av de to siste årene for at Rebif-behandling kan iverksettes. Man skal også ha bevart evnen til å gå. Preparatet er altså ikke anbefalt til dem som har MS med en glidende jevn forverring eller hos dem som er svært dårlige, presiserer avdelingsoverlege Beiske. Hun forteller at Rebif er blitt brukt i Norge i 4-5 år.