Stivhet i kroppen

Spørsmål

Jeg har diagnosen blefarospasme. Antakelig er den blitt utløst av at jeg i mange år brukte Vallergan som sovemedisin. Jeg er i tillegg blitt svært stiv i hele kroppen. Til nå har jeg trodd det skyltes spenninger pga stress, men spenningene er så ekstreme at jeg har begynt å lure på om dette også kan ha sammenheng med Vallergan. Vallergan kan gi mange nevrologiske bivirkninger, bl.a parkinsonisme og ekstrapyramidale forstyrrelser. Jeg vil ta dette opp med fastlegen, men ønsker meg litt info først. Jeg er som sagt unormalt stiv, og når jeg setter meg i sofaen blir jeg gjerne sittende fast i en eller annen ubehagelig stilling. Jeg har imidlertid ingen skjelvinger. Om jeg ikke har parkinsonisme, kan det være noe lignende? I ICD-10, under G25.8, nevnes Ekboms syndrom og "stiff man" syndrom. Hva er dette? Jeg har prøvd å bade i magnesium sulfat for å få bort spenningene. Kan dette gi noen forverring på sikt om jeg skulle ha parkinsonisme e.l.? Jeg har lenge prøvd å bli gravid, uten å klare det. Finnes det noen sammenheng mellom parkinsonisme e.l. og infertilitet?

Relevante sykdommer/medisiner: Blefarospasme og migrene

Kvinne, 41 år

Svar

Jeg skal forsøke å svare på spørsmålene dine i rekkefølge:

Vallergan kan en sjelden gang gi parkinsonistiske bivirkninger i form av stivhet, bevegelsestreghet og skjelvinger. Slike bivirkninger må skilles fra Parkinsons sykdom, som riktignok kan ha de samme typer symptomer, men som ikke har noen kjent utløsende årsak, og som er en kronisk sykdom som utvikler seg langsomt over år. Parkinsonismen som opptrer som medikamentbivirkning (av mange typer medsiner, ikke bare Vallergan) arter seg annerledes også i det at den vanligvis ikke blir verre når man slutter å bruke medikamentet. Dersom det nå er lenge siden du sluttet med Vallergan, tviler jeg derfor sterkt på at du nå utvikler en parkinsonisme på grunn av tidligere Vallerganbruk. Parkinsons sykdom kan som nevnt over ikke utløses som en medikamentbivirkning.

Det er bare en klinisk undersøkelse som kan si noe om hva slags stivhet du nå har i kroppen. Følelsen "stiv i kroppen" er langtfra entydig, og kan skyldes både normalfenomener, såvel som somatiske og psykiske faktorer. Jeg kan derfor dessverre neppe hjelpe deg særlig godt med å si hva dette kan skyldes akkurat hos deg over Internett.

Ekboms syndrom er navnet på to ulike tilstander: Den ene er den vanligste, den kalles også "restless legs" syndrom, eller "urolige bein" på norsk. Dette er en tilstand med ubehagelig rastløshet i bena som oftest blir verre i hvile, eller om natten når man forsøker å sove. Den kan skyldes for eksempel jernmangel, men årsaken er oftest ukjent. Tilstanden er helt godartet, men kan være svært plagsom. Heldigvis finnes det effektive medisiner som kan hjelpe de fleste med denne tilstanden. Det andre ekboms syndrom har ingenting med det første å gjøre (selv om mannen som ga navn er den samme). Dette er et syndrom hvor man innbiller seg at man er infisert av dyr som kravler i og ut av huden uten at det foreligger noen reell slik ineksjon. Dette er sjeldent, og opptrer oftest hos miidelaldrende med kjente psykiatriske diagnoser fra før (for eksempel schizofreni).

"Stiff man"-syndrom kalles i våre dager oftere "stiff person"-syndrom. Dette er en svært sjelden lidelse som preges av tiltakende stivhet og smerter i muskulaturen først og fremst i bolen (dvs. bryst-, mage- og bekken-regionen). Tilstanden er progredierende, årsaken er ukjent, men antas for de flestes del å være autoimmun (dvs. startet av kroppen selv). Tilstanden kan være svært plagsom, men det finnes medisiner som kan lindre stivheten hos de aller fleste. Denne lidelsen er så uhyre sjelden at den statistiske risikoen for at du har dette er helt forsvinnende liten.

Såvidt jeg kjenner til er det ikke gjort noen undersøkelser vedrørende parkinsonisme og infertilitet, og heller ikke på Parkinsons sykdom og infertilitet. Når det gjelder parkinsonisme, har denne svært mange mulige årsaker, og det går neppe an å si noe samlet om den generelle fertiliteten hos alle. Når det gjelder Parkinsons sykdom, er de aller fleste som rammes av denne sykdommen allerede langt forbi fertil alder, slik at det vel er grunnen til at det ikke er gjort noe forskning som i alle fall jeg kjenner til angående dette.

jeg håper dette var svar på dine spørsmål. Lykke til hos fastlegen din!