Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mye migrene i det siste

Spørsmål

Heri, Jeg er kvinne 33 år. Jeg opp gjennom årene slitt med hodepine og migreneanfall. Frem til 2017 klarte jeg å holde hodepinen i sjakk med ibux så lenge jeg tok det tidsnok. Ca 4-6 ganger i året hadde jeg et skikkelig anfall hvor jeg måtte bare ligge i ro i flere timer og kastet opp. Til tider fikk jeg også synsforstyrrelser i forbindelse med anfallene. Synsforstyrrelsene er slik at jeg begynner å se uklart, får en uklar spiral i synsfeltet og svarte prikker slik at jeg klarer ikke å se skikkelig. Frem til 2017 var det så sjeldent at jeg så ikke behovet for å få migrenetabletter når jeg klarte meg med ibux. I 2017 begynte jeg å jobbe fulltid og hodepine og antall migreneanfall økte betraktelig. Jeg oppsøkte da fastlegen min og fikk Imigran nesespray pga. oppkast ved anfall. Det hjalp noe, jeg hadde fremdeles mye vondt og måtte ofte bli hjemme pga. anfall. Høsten 2019 ble det enda mer intenst. Jeg hadde hodepine ca. daglig og anfall ca. 1 gang i uken. Jeg snakket med fastlegen og byttet til Maxalt smeltetabletter i November 2019. Jeg har også vært hos fysioterapeut og fått øvelser for nakke og rygg slik at jeg ikke skal ha stive muskler som gir hodepine, det har hjulpet noe. Men jeg hadde fremdeles daglig hodepine. I januar 2020 sjekket jeg synet og det viste seg at jeg hadde noe skjeve hornhinner, optikeren mente det kunne gi hodepine. Nå har jeg brukt briller i ca. 5 uker. De første 10 dagene gikk jeg fra kraftig hodepine daglig til murring daglig. Jeg hadde så to uker hvor jeg var helt smertefri. Men plutselig de siste ca. 10 dagene nå har jeg hatt synsforstyrrelser 6 ganger 15-60 minutt om gangen), til og med to ganger ila samme dag. Jeg har måtte ta store mengder smertestillende i tillegg til Maxalt smeltetabletter. Spørsmålet mitt er om dette bare er normal utvikling av migrenen min eller kan dette være tegn på noe alvorlig og bør jeg kontakt med fastlege? Jeg har ikke vært henvist til nevrolog

Kvinne 33
Svar

Hei, 

Migrene kan svine i forløp. Dersom man har daglige plager og ofte migrene anfall bør det vurderes forebyggende behandling. Din sykdommens alvorlighetsgrad har økt på, du har flere antall dager med hodepine og migrene per måned. Man må tenke mer på kronisk migrene, dvs. minst 15 hodepinedager per måned, der minst åtte er migrenedager og som må ha pågått i over tre måneder. Det finnes flere forebyggende legemidler som kan benyttes. Vi bruker f. eks. betablokker metoprolol, atenolol eller propranolol, angiotensin II-reseptorantagonist kandesartan, ACE-hemmer lisinopril, kalsiumkanalblokker  flunarizin, antiepileptika valproat eller topiramat, antidepressiva amitriptylin eller venlafaksin, sentraltvirkende antiadrenergikum klonidin, perifert virkende muskelrelakserende botulinumtoksin A. Jeg ville kanksje valgt kandesartan hos deg. Effekten på hodepine kan komme raskt. Kanskje det er greit at en nevrolog følger dette opp, eller din fastlege hvis han eller hun har erfaring med det. Indikasjon med tanke på bildetaking må baseres på undersøkelse.