Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Migrene med Aura

Spørsmål

Plagene har pågått i ca 1 1/2 år. Varierer hvor langt det er i mellom, fra 2 uker til 2 mnd.

Symtomer: Starter med et grått slør foran øynene, samtidig som jeg får problem med å konsentrere meg. Går over til blinkende lys for så å se mange farger i sikksakk, spesielt på venstre side.
Synet blir dårligere å dårligere, ser etterhvert alt i en grå skygge.Føler med kvalm og svimmel med en følelse av at jeg blir "borte". Noen ganger etterfølges hodepine, men ikke alltid, kjenner et trykk i begge tinningene.
De fleste gangene har dette skjedd mens jeg kjører bil, men også ellers. Foranledningen er forskjellig, fra en rolig dag på jobb til en mere stresset dag med mye telefoner og bruk av pc.
"Anfallet" varer fra 10 min til 30 min og går over ved å slappe av og lukke øynene.Alt skjer veldig fort og jeg får ingen signal om at det dukker opp.

Andre opplysninger:Har en del vondt i nakke og skulder, men ikke i en slik grad at det setter begrensninger, tar av og til behandling for dette.Har alltid hatt dårlig syn på venstre øye, medfødt.
Jobber som mellomleder innen helseetaten, det medfører en travel hverdag, men jeg elsker jobben min og opplever ikke stresset som noe problem vanligvis.

Behandling: Har vært hos lege, som var sikker på at det var migrene, brukte en periode Zomig ved første tegn til hodepine og beskrevet"anfall", men ingen virkning. Ellers bruker jeg ingen medikamenter.
Vært hos øyespesialist, ingen forverring.

Det jeg er redd for er at jeg kan svime av mens jeg kjører bil, ikke alltid det er mulighet til å komme av veien fort.Er avhengig av bil til og fra jobb.

Kvinne, 44 år

Svar

Kjære deg,

Ut fra de opplysninger du gir meg er det relativt stor sannsynlighet for at dette dreier seg om migrene med Aura.

Migrene er en anfallsvis opptredende hodepine som minst 10 % av befolkningen sliter med. Forekomst av migrene er spesielt høy i de mest yrkesaktive årene av livet, og rammer i særlig grad kvinner. Anfallene kan deles inn i 4 faser, prodromal-, aura-, hodepine- og rekonvalesensfase. På langt nær alle opplever alle fasene. Og ingen fase er absolutt nødvendig for at man skal kunne stille diagnosen migrene.

Hodepinefasen varer i 4-72 timer ubehandlet. Den er oftest halvsidig og av moderat til sterk intensitet. Den kjennes pulserende/dunkende og forverres av fysisk aktivitet. Ledsages ofte av kvalme, oppkast, lys-eller lydoverfølsomhet. Noen pasienter opplever dessuten syns forstyrrelser like før anfallet, såkalt aura fase. For at sykdommen skal klassifiseres som Migrene med Aura skal aurasymptomene vare i mellom 5 minutter og 1 time. I motsatt fall heter det Migrene uten Aura. Noen opplever også å ha aura uten etterfølgende hodepinefase.
Svimmelhet er ikke et aura symptom, men det at du blir svimmel og får en følelse av å ”bli borte” er heller ingen indikasjon på at det ikke er migrene.
Du beskriver en del typiske aurafenomener, og som du skriver så utvikler disse seg over tid. Nettopp dette gjør at de fleste som lider av denne sykdommen kan kjøre bil. Symptomene kommer ikke brått slik som for eksempel de ofte gjør ved epilepsi. Man har god tid til å kjøre bilen inn til siden og stanse om man skulle være så uheldig at en Aurafase skulle starte under bilkjøring. De fleste har også en Prodromalfase før Aurafasen. Det er viktig at du lærer deg selv og dine anfall å kjenne slik at du i større grad kan forutse når du ikke bør legge ut på lengre turer men heller vente med å gå på jobb til anfallet er over.
Typiske prodromalfase symptomer er tretthet, depresjonsfølelse, irritabilitet, ”craving” for enkelte matvarer eller gjesping. Mange beskriver også nakkesmerter i denne fasen.

Du nevner stress, og jeg kan bekrefte at stress er den hyppigst utløsende faktor til anfall hos en migrenepasient. Men mange kan også oppleve å få anfallet etter at selve stresset er over. Hormonelle forandringer og rødvin er også kjente triggerfaktorer.

Det er synd at ikke Zomig hjelper for die anfall. Dette bør du ta opp med legen din. Det finnes i alt 6 ulike Triptaner i Norge. Undersøkelser har vist at om man ikke har effekt av ett Triptan er det likevel stor sannsynlighet for et av de andre vil kunne virke.

Selv om du i utgangspunktet ikke har anfall så ofte vil jeg likevel legge til at dersom en pasient har 2-3 anfall/måned begynner vi i dag å diskutere forebygging med pasienten. Det kan også komme på tale ved færre anfall dersom disse er svært invalidiserende for pasienten. Hvilket preparat vi ender opp med vil være avhengig av evt. tilleggs sykdommer og andre medikamenter pasienten bruker, og alltid i samråd med pasienten selv. Vi bruker medikamenter innenfor gruppen blodtrykksmedisiner, anti-depresiva, og medisner mot epilepsi. Målet er å redusere anfallshyppighet, styrke og varighet.

Selv om ikke dette direkte løser problemet ditt med bilkjøring håper jeg likevel at dette er råd du kan ta med deg på veien.

Lykke til!