Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Lynende hodepine

Spørsmål

Med ujevne mellomrom har eg smerter i hovudet. Eg kan ikkje samanlikna det med vanlig hodepine/migrene, fordi det kjennest som elektriske støt eller "lyn" som forgreinar seg i gjentatte mønster eller "kanalar" og kjem med 3-5 minutts intervall. Når dette kjem varer det gjerne i 3-5 dagar for så å forsvinne i eit par månader. Denne gongen startar "støtet" på venstre side av hovudet like over øret. Andre gonger kan det starta ved auget, men det kjennest alltid ut som at dei forgreinar seg slik eit lyn gjer. Støta er kraftige og gjer svært vondt! Smertene er så vonde at eg krympar meg og rykkjer til, akkurat slik ein gjer når ein får elektriske støt. Det er både vondt og slitsomt å ha dette!

Relevante sykdommer/medisiner: Ingen

Kvinne, 39 år

Svar

Hei.

Det er selvsagt umulig for meg å stille en sikker diagnose for deg uten å ha mulighet til å stille deg mer detaljerte spørsmål eller å undersøke deg. Den formen for hodepine som du presenterer høres ut til å være relativt sjelden, og det er i hvertfall to sykdommer som kan passe med din beskrivelse:

TRIGEMINUSNEVRALGI: Dette er en lidelse som vanligvis rammer personer som er noe eldre enn deg, men som kan sees i alle aldersgrupper. Den består av av korte, støtlignende, intense smerter beliggende i den delen av hodet som trigeminus-nerven går til, vanligvis lokalisert til over- eller underkjeven. Anfallene kommer gjerne i serier med symptomfrie perioder på uker eller måneder, og utløses ofte av bevegelser, berøring, spising, tannpussing el. lign. Sykdommen behandles med medisiner, disse kan ofte være effektive. Hos noen utvalgte kan en operasjon mot nerveroten til trigeminusnerven være effektiv.

NÅLESTIKKSHODEPINE: Denne sykdommen har ikke noe godt norsk navn, men kalles på engelsk "jabs and jolts headache", "Needle-in-the-eye headache" eller "Ice pick-like pain". På latin heter den Ophtalmodynia periodica. Denne sykdommen kan ligne litt på trigeminusnevralgi, men er ofte beliggende høyere opp i ansiktsregionen, omkring øyet, i tinningen eller bakover mot øret. Smerten er like intens, men ofte enda mer kortvarig (derav navnet "Ice pick-pain") og lynende i karakter. Det er ingen ledsagerfenomener (som rennede øyne eller lignende), og ofte ikke like klare utløsende faktorer som ved trigeminusnevralgi. Tilstanden kan behandles med en medisin som heter indometacin (Confortid eller Indocid), og det er også vist effekt ved bruk av melatonin. Behandlingseffekten kan imidlertid være vanskelig å vurdere fordi tilstanden svinger såpass mye i intensitet selv uten medisin.

Det å ha lyn-lignende smerter i hodet fra tid til annen er sannsynligvis relativt vanlig (noe blant annet en stor norsk undersøkelse har vist). Den tilbakevendende naturen og den sterke intensiteten i plagene til de som har trigeminusnevralgi eller nålestikkshodepine skiller dem allikevel fra slike nålestikk som mange kan ha fra tid til annen.

Du skriver at tilstanden din er både vond og slitsom. Ut fra min erfaring med andre med lignende plager kan jeg svært godt forstå det ! Jeg tror du kan ha en tilstand som det finnes behandling for, og synes du bør oppsøke fastlegen din for å få en sikker diagnose, siden slike plager som du forstår ofte kan behandles. Dersom fastlegen din ikke føler seg trygg på diagnostisering og behandlingen av dette, kan hun henvise deg videre til nevrolog.

Lykke til !