Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kraftsvikt og utredning.

Spørsmål

Har svikt i høyre fot, faller lett hvis jeg svinger mot høydre og kombinerer dette med å gå i trapper. Blir fort sliten trett hvis jeg går tur (2-300 meter), men sykler jeg kan jeg sykle 10 km uten de store problemene. Jeg svetter nesten kun på h.side. Har vært på utredning i CT og MR. Merker at jeg til tider "mister" kraft i armer og ben. Jeg har vært syk siden mars 2004. Jeg trenger hjelp eller veiledning for hva jeg kan gjøre videre.

Relevante sykdommer/medisiner: Har migrene, bruker imigran

Mann, 33 år

Svar

Hei.

De symptomene du nevner med kraftsvikt i et ben, balansevansker, slitenhet og periodisk krafttap er ikke klart typiske for noen spesifikk nevrologisk sykdom. Nevrologens jobb i en slik situasjon er ofte todelt: For det første kan man gjennom en grundig utspørring og en undersøkelse få mere nøyaktig informasjon om de enkelte symptomene, for derigjennom å kunne greie å "sirkle inn" hva slags lidelse det kan dreie seg om (Hva slags "svikt" har du i høyre fot? På hvilken måte, når, hvordan og hvor lenge mister du kraft i armer og ben? Hvordan trett blir du når du går tur? Er det noe som gjør trettheten bedre? Verre? Svetter du bare i høyre ben eller i hele høyre kroppshalvdel? Når svetter du? etc. etc. etc.) En slik utspørring er umulig per Internett, også fordi det personlige møtet og selve undersøkelsen er en viktig del av dette.

For det andre er nevrologens jobb ofte å si noe fornuftig om hva slags andre undersøkelser som kanskje kan hjelpe en i å komme nærmere en sikker diagnose. Du skriver at det er tatt CT og MR, men ikke hvilken del av kroppen bildene er tatt av. Med kraftsvikt i et ben vil det, selvsagt avhengig av funnene ved undersøkelse, av og til være naturlig å ta bilde av nedre del av ryggen. Dersom du får smerter i bena av å gå, men ikke av å sykle, og det å bøye seg fremover hjelper, vil også et bilde av nedre del av ryggen være aktuellt. Dersom undersøkelsen av deg avdekker mistanke om lidelse i hodet, vil en MR av hodet være å foretrekke. Det vil også ofte være naturlig å ta blodprøver som en del av utredningen. Dersom disse viser grunn til det, kan av og til en ryggmargsvæskeprøve være nyttig for å stille diagnosen. Dersom noen av disse prøvene er unormale uten å gi det fulle svaret, finnes det en lang rekke ytterligere spesialundersøkelser som kan gjøres.

Som du skjønner er man avhengig av helt nøyaktige og detaljerte opplysninger om symptomene, og dertil en grundig undersøkelse, for å kunne si noe fornuftig om hva slike symptomer kan skyldes. Jeg vet nok alt for lite, både om dine symptomer og om hva slags undersøkelser som er gjort, til å kunne si noe fornuftig om hva årsaken til dine symptomer kan være.

Dersom dette er symptomer som er såvidt uttalte at de hemmer deg i hverdagen og nedsetter din livskvalitet og din arbeidsevne, bør du utvilsomt utredes så godt som mulig. Det naturlige stedet å begynne med dette er hos din fastlege. Dersom det er fastlegen som har bestilt de undersøkelsene som allerede er utført, er det fastlegen som nok også bør hjelpe deg videre i systemet og fortelle deg hva som videre bør gjøres. Hvorvidt en undersøkelse hos nevrolog hører med som en del av dette, er som nevnt avhengig av både funnene ved undersøkelsen av deg, blodprøvesvar, og funnene på CT og MR-bildene.

Lykke til!