Kan det være noe med synet, allikevel?

Spørsmål

hei :)

jeg har hatt tidvis problemer med min høyre hånd og fot. har følt at jeg har vært svakere,mn det er ikke påvisst noen svakhet,så tenker mere på at det kan være førligheten..kan være bra en tid(uker) så blir det tilbakeslag..

når det er sagt,så har jeg i snart 4 år hatt problemer med synet mitt. jeg har kjent migrene : synsforstyrrelser i ca 30 - 60 min som går over i en ør hodepine. sjeldent ca 4 gng pr år.

jeg har flytere i synsfeltet mitt,helt ufarlig og til å leve med.
jeg har masse priker som lever sitt egert liv i synsfeltet mitt (blodforsyning til retina) entoptic phenomena.
har press fenomener..halvsirkler når jeg ser helt til venster eller høyre,normalt,blinker fort i mørket.
nar jeg håpper/starter en fysisk øvelse kan jeg se blodårene i mitt synsfelt blinke i takt me pulsen min. (synkron puls i synsfelt)
jeg har pulsering/blinking rundt min naturlig blinde flekk,sees spes i sterkt lys.,hvite overflater.
jeg har også denne pulseringen i sidesynet/pheripheral vision. kommer til synet når jeg går framørk rom til lyst rom.
jeg har noen ujven puls og kan i noen sammenhenger se synet i forhold til pulsen.

jeg har tatt 4 MR av hodet - 1 med kontrast.
jeg har tatt 2 spinalpunksjoner 2 negative.
har tatt EMG - negativ.
har tatt ERG negative.
har vært hos øyelege 15 ganger. (4 forskjellige + 1 opthalmolog)
har vært grundig nevrologisk utredet.

når det er sagt..jeg kan fremprovosere ved hyppig pust(hyperventilere) orgasme/sex...håppe eller plutselig trening. kommer tydelig frem ved hoste (trenger bare hoste et par gnger og d blinker svart/hvit) det samme skjer ved nysing.

da forstår du kansje at jeg vil komme til sluttsvar å få behandling/svar.
ekg 4gang.. uregelmessig hj.ryt. ik farlig. episoder me flimmer.

alder 24
vekt 61
høyde 164
blodtryk 170/30
puls 90
barn 2
arrytmi = betablokker..nødvendig?nei..

Svar

Hei, takk for ditt brev!

Dine problemer som kommer og går med svakhet i høyre hånd og fot kan beskrives som ”klossete” eller som ”at et lem ikke lystrer”, og med tilbakeslag er det viktig å tenke på slag. Migrene med synsforstyrrelser med tilbakeslag er assosiert med slag. Jeg tviler på slag-diagnosen da MR gjentatte ganger viser normale forhold ved hjerneparenkymet og intet kontrastopptak. Prikker i synsfeltet kan ha mange årsaker, bl. a. løsning av øyets glasslegeme og bør ved vedvarende tilbakeslag og plager ses på av en øyelege selv om du oppfatter det som helt ufarlig og til å leve med. Dette synes jeg at du skal ta med som ”take home massage”. Du skriver at blodforsyning til netthinnen er involvert og jeg forstår at flere øyeleger har vært involvert i utredningen. De synsforstyrrelsene du beskriver her er ikke entydig symptomatiske, og kan teoretisk sett være en funksjonsforstyrrelse eller som ledd i migrene eller en annen oftalmologisk tilstand. Visuelle hallusinasjoner og andre komplekse psykiatriske symptomer hører til psykiatriske sykdommer, men jeg går ikke inn på det her da det går utover min kompetanse. Jeg forstår at du er grundig kroppslig utredet, og man finner ingen åpenbar årsak til dine plager og andre plager som er til å leve med. Jeg foreslår i tillegg en grundig psykiatrisk vurdering, for å ikke overse andre relevante og kurative nevropsykiatriske sykdommer. Som ledd i behandling har ofte en sykepleier en god støttefunksjon ;), f eks psykiatrisk sykepleier som kan følge deg opp flere ganger per uke.
Jeg håper at dette ga noe tilleggsinformasjon.