"Virus på balansenerven"

Spørsmål

Jeg er en jente på 30 år som trenger hjelp.
Jeg fikk virus på balansenerven for 6 år siden, så ble det borte, men de siste 2-3 åra har jeg fått samme symtomer når jeg er i veldig stressede perioder . Denne gangen har det vart lengere enn vanlig, og jeg går konstant rundt og er svimmel. Det begynner med at jeg en dag snakker som om jeg hadde en gryte over hodet, så begynner det å pipe høyt og ubehagleig lenge i høyre øre, så går det over til svimmelhet. Denne prosessen tar alltid to dager. Normalt er jeg oppe å går igjen etter 2 dager, men nå har det vart i nesten 14 dager.

Er dette syndromet bare stressrelatert, eller kan det bli kronisk?
Har mange andre det samme problemet?
Hvordan blir jeg kvitt det?
Når jeg er oppe å går kan jeg bare se ned i bakken, ser jeg rett frem sjangler jeg. Jeg begynner å bli redd.
Min fastlege har sendt meg til håpløse øre, nese, hals leger som lyser meg inn i øra og sier at det ikke feiler meg noe, men det kjenner jeg jo at det gjør.
Hvor skal jeg dra for å finne en god øre spesialist?
Jeg har hørt at virusene kan ligge latent på balanseneven som perler på en snor, og at de aktiveres innimellom. Kan de ikke fjernes med laser? Bør jeg ta en CT eller MR?

Vennlig hilsen Kathrine

Relevante sykdommer/medisiner: virus på balansenerven

Kvinne, 30 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

For det første beklager jeg at det tok litt tid å besvare spørsmålet ditt, men der har sin årsak, og det er at jeg skulle få diskutere spørsmålet ditt først idag med en som hadde veldig god innsikt i dette temaet, så meningen var at du skulle få et ekstra godt svar.

For det første, så har man nå stort sett gått bort fra teorien om at det i det hele tatt dreier seg om et virus.
Diagnosen "virus på balansenerven" er mer et folkelig uttrykk, som fremdeles henger i, i fra den tid hvor den medisinske vitenskap ikke visste hva dette skyldtes, og derfor "antok" at det dreide seg om virus.
Følgelig er det heller ikke slik at "virusene" ligger latent på balansenerven "som perler på en snor", som du spør om.

De to mest sannsynlige diagnosene jeg kan tenke på i ditt vedkommende er:

1) Benign Posisjonell Vertigo (BPPV) eller på norsk: Godartet stillingsavhengig svimmelhet

2) Menieres sykdom

Det kan være vanskelig å skille mellom disse to, hvis ikke de er helt typiske i sine symptomer.

Her er en beskrivelse av hver av disse:

1) BPPV kjennetegnes ved at brå stillingsendringer av hodet, kan utløse svimmelhetsanfall, og det varer vanligvis da ikke mer enn et halvt minutt av gangen. Der er oftest ikke øresus (tinnitus) eller nedsatt hørsel i tillegg.
Denne tilstanden kalles også "krystallsyke".

Grunnen til at enkelte utvikler denne tilstanden er noe usikker, men man antar det oppstår en form for aldersforandringer i balanseorganet i det indre øret. Balanseorganet består av tre bueganger som står vinkelrett på hverandre. Inne i buegangene flyter en væske (endolymfen). Når vi snur og vender på hodet, vil disse bevegelsene registreres i form av bølgebevegelser i buegangene, og det sendes meldinger inn til hjernen om hvilken posisjon hodet står i.

Ved BPPV har det dannet seg små partikler ("stener") inne i buegangene (otolitter). Derfor navnet "krystallsyken".
Når vi beveger på hodet, vil disse partiklene kunne forflytte seg og det oppstår bølgebevegelser i endolymfen inne i buegangen. Slike bølgebevegelser mener man er årsaken til at det oppstår plutselige anfall med svimmelhet. En svimmelhet som arter seg på samme måte som når man kjører karusell.

Typisk for denne tilstanden er anfall med kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Ofte oppstår det når man snur seg i sengen, eller når man sitter opp fra sengen. Svimmelheten kan være svært uttalt, og beskrives ofte som karusellfølelse. Anfallene varer som regel 10-30 sekunder, noen ganger opptil 2 minutter. Dersom man utløser flere anfall etter hverandre vil anfallene som regel avta i styrke. Under anfallene er det vanlig med ufrivillige bevegelser av øynene. Dersom du lukker øynene kan plagene bli mindre.

Ved en legeundersøkelse kan diagnosen bekreftes ved at legen kan fremkalle det typiske anfallet ved å foreta en stillingstest. Dette utføres ved at du legges hurtig ned med hodet vridd til siden, mens legen kontrollerer om dette utløser ufrivillige bevegelser av øynene sammen med at du opplever svimmelhet.

Hvordan behandles tilstanden?
Det er kanskje ikke nødvendig med noen behandling, fordi plagene erfaringsmessig er av forbigående art. Men dette kan ta noe tid. Siden behandlingen er enkel og kan utføres av legen din der og da, er det verd å forsøke Epleys manøver.

Epleys manøver innebærer at du sitter på undersøkelsesbenken med hodet vridd til den ene siden. Deretter legges du raskt ned med hodet utenfor benken. Legen holder hodet ditt. Etter et halvt minutt vrir legen hodet ditt til motsatt side. Etter et nytt halvminutt ruller du deg over på siden mens hodet fortsatt er vridd ca. 45°, og hodet vil da være vendt mot gulvet. Denne manøveren gjentas om nødvendig flere ganger til svimmelheten er borte. Avhengig av om det er buegangene i høyre eller venstre indre øre som er rammet, skal hodet ditt være vridd mot samme side idet man starter manøvren.

se også : http://www.uib.no/isf/utposten/1999nr4/utp99410.htm
hvor dette er beskrevet og omtalt.

Kvalmestillede midler kan benyttes i en periode med særlig sterke plager.

Hjemmeøvelser
Dersom behandlingen ikke er helt effektiv eller at plagene kommer tilbake, kan du på egenhånd forsøke følgende hjemmeøvelser:

Du sitter på sengekanten med ansiktet vendt rett frem
Du legger deg sidelengs ned på den syke siden. Stillingen holdes i 30 sekunder
Du setter deg opp, venter 30 sekunder og legger deg deretter ned på den friske siden. Stillingen holdes i 30 sekunder
Du setter deg opp igjen
Gjenta denne øvelsen ca. fem ganger hver morgen i en periode. Ikke bli skremt av at øvelsen fremkaller svimmelhet.
På denne måten kan "stenene" løsne og fjerne seg fra det stedet de sperrer for inni ørets bueganger.

Hos de fleste er dette en tilstand som går over av seg selv etter uker og noen måneder. Enkelte kan imidlertid få mer langvarige plager. Det er også ganske vanlig at plagene kommer tilbake gjentatte ganger, men med langvarige gode perioder i mellom.

Det er her stress kommer inn i bildet, og de er velkjent at dette kan utløse eller forverre symptomene senere i livet. (mer om det senere)

Om Meniers sykdom:
Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet. Ved Ménières sykdom er alle tre komponenter tilstede.

Anfallene kommer plutselig, og varer som regel fra 20 minutter til 2 timer. Under og etter anfallene er man som regel kvalm og kaster opp. Uvellhet og kvalme kan vedvare i flere timer etter at anfallet er over. Nedsatt hørsel og eventuell døvhet er vanligvis kun tilstede på det ene øret, men 1 av 10 personer har symptomer i begge ørene. Etter gjentatte anfall vil hørselen gradvis svekkes.

Årsaken til Ménières sykdom er ikke kjent. Man mener allikevel at plagene skyldes forstyrrelser eller for stor mengde væske i buegangene (balanseorganet) i det indre øret. Sannsynligvis spiller også arvelige faktorer en rolle, men dette er usikkert. Videre kan stress utløse et anfall, men stress er ikke skyld i at man utvikler sykdommen. Det er også en viss sammenheng med migrene.

Jeg synes det er viktig at en kompetent øre-nese-hals lege kan få diagnostisert deg, slik at man vet hvilke av disse tilstandene du har.
Det er også viktig å utelukke andre årsaker, selv om det mest sannsynlig handler om en av disse tilstandene.
Det mest sannsynlige slik jeg vurderer det, dog uten å ha undersøkt deg, er at du har BPPV.
Dette især fordi du ikke har hørselstap under anfallene.

Om stress:
Problemet ditt er nok ikke "bare" stressrelatert, slik du spør om, men at stress ofte spiller en stor rolle i begge disse tilstandene, er meget velkjent.
For ditt vedkommende er det jo innlysende at stress forverrer og utløser tilstanden.
Derfor er det veldig viktig jobbe med stressmestring.
Mange pasienter jeg har snakket med, føler at det å lære seg stressmestringsteknikker, har hjulpet dem veldig i forhold til dette problemet.
Jeg tenker da på f.eks. meditasjon, yoga, autogen trening, fysioterapi, kanskje spesielt psykomotorisk fysioterapi. Mange rapporterer også god effekt av akupunktur.
Det å mestre stresset i livet, handler også i stor grad om å kunne sette grenser, å lære seg å si nei, å prioritere riktige valg, både mindre og større livsvalg. Noen mener at de kan tolke oppblussingen av slike plager, som et "rødt lys" hvor kroppen prøver å fortelle dem noe, en slags tilbakemelding om at man må stoppe opp og ta sin livssituasjon opp til revurdering, og tenke gjennom hva man kan gjøre for å redusere sitt stressnivå.
Mange opplever da å bli mindre plaget, og tildels symptomfrie, når de får kontroll over stresset.

Du spør etter en "god øre-nese-hals-spesialist".
Dette blir vanskelig for meg å besvare, da jeg ikke vet hvor i landet du holder til, og også fordi at i utgangspunktet så er dette noe enhver ØNH-lege i utgangspunktet har god greie på og kan "alt" om.
Kanskje du skulle ta fatt Gule Sider og kontakte en privatklinikk, få snakke med ØNH-legen, og spørre ham direkte om han kan få undersøkt deg skikkelig mhp å få en sikker diagnose, samt å få forslag til behandling.
Spør også om legen mestrer Epleys teknikk (se over) da dette kan ha en veldig god effekt.

CT, som du spør om, har ingen betydning i forhold til diagnosen BPPV, men man vil allikevel ofte ta et CT-bilde av hjernen ved svimmelhetssykdommer, for å utelukke andre sjeldnere årsaker til svimmelhet, så selv om det ikke er noe i ditt symptombilde som taler i den retning, så synes jeg det kan være en god ide å få dette utført, især for å slippe å lure på om det "kanskje burde ha vært gjort".

Du spør om mange andre har problemet; ja dette er meget vanlig. Jeg vil nesten si at det ikke er langt fra at jeg ser et tilfelle i uken på legekontoret.
Prognosen er i de fleste tilfeller god, især for BPPV, selv om noen kan få tilbakefall en eller flere ganger i løpet av livet, men her er altså mye å hente i forhold til stressmestring, for å redusere sjansen for dette.

Avslutningsvis vil jeg også nevne at det kan være fornuftig å få nakken din undersøkt, bl.a. med Rtg og CT, evt også en undersøkelse v/kiropraktor, da mange ganger vil nakkeproblemer kunne forårsake eller forverre slike problemer. Vi snakker da om "låsninger", nedsatt bevegelighet i nakkehvirvler m.v. , med nedsatt blodsirkulasjon osv til følge. Hvis dette er en del av bildet, må man jobbe med dette også, bl.a. m med aktive øvelser hos fysioterapeut, evt få en kiropraktor til å løsne på evt låsninger m.v.

Det er fullt forståelig at du er redd og bekymret, det ser man nesten alltid hos personer som er plaget med dette. Men dette er jo ihvertfall ingen farlig tilstand, og i tillegg vet man at den helt store majoriteten blir mye bedre og mange helt symptomfrie i store deler av livet. Det er ikke gitt at du nødvendigvis får flere anfall, etter at denne perioden er over.

Håper at dette forklarte en del for deg, og at du kan ha nytte av det i din vei mot bedring.

Lykke til og god bedring !

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn