Tinnitus etter hodeskade

Spørsmål

Second opinion:
Øresus. Min sønn hadde et stygt fall for 6 år siden. Han var da 56 år. I tillegg til andre skader, fikk han øresus som kom ganske raskt etter at han hadde falt ned gjennom en åpen kjellerlem, og ned på et sement kjellergulv. Han slo rygg og skuldre. Det ble uunngåelig at også hodet fikk en smell.
Den eneste som kan "diagnostisere" tinnitus antas være den skadede selv? Jeg har forståelse og tro på at musikk gjennom ørepropper er en av de sikre "vinnere" hva øresus angår. Likeledes alder, eller lang deltakelse i ulike former for musikalsk utfoldelse.
Er det mulig å se for seg at en slagskade, eller fallskade, også kan utløse tinnitus, - eller det totalt umulig å forestille seg det?

Svar

Hei.

Jeg skal besvare spørsmålene dine ett av gangen:

"Den eneste som kan "diagnostisere" tinnitus antas være den skadede selv?"

Ja, for tinnitus er jo subjektivt. Ingen andre enn personen selv kan "høre" øresuset.

"Jeg har forståelse og tro på at musikk gjennom ørepropper er en av de sikre "vinnere" hva øresus angår."
Kommentar: Mange har nytte av det, dvs det vi kaller maskering. En hører da en bakgrunnslyd, f.eks. musikk, som overdøver og tar fokuset vekk fra øresuset.
Men også rent psykologiske teknikker kan være minst like effektive for de som får til det, og det handler da i korte trekk om å lære seg å ikke bry seg om lyden, ikke være opptatt av den osv, for det er fullt mulig, og da kan hjernen "filtrere" vekk lyden, slik at man ikke er oppmerksom på den. Slik gjør vi jo forøvrig i livet alle sammen, tenk f.eks. på det å ikke "høre etter" på støyen inni et fly, ikke lytte på summingen fra lysstoffrør i taket, ikke lyttet på lyden fra ventilasjonsanlegget osv. Slike lyder blir man faktisk ofte først oppmerksom på når lyden forsvinner.

"Er det mulig å se for seg at en slagskade, eller fallskade, også kan utløse tinnitus, - eller det totalt umulig å forestille seg det?"

Hodeskader kan utløse tinnitus.

Håper det var klare og greie svar. Ha det bra.