Subduralt hematom

Spørsmål

Er det ofte barn får subduralt hematom etter slag i hodet/ansiktet? Får alltid barn symptomer på dette. Er det enkelte steder i hodet som er mest utsatt og?

Kvinne, 30 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

"Dura" (eller "dura mater", som det egentlig heter), er navnet på den harde hjernehinnen som er den ytterste av de tre hjernehinnene som ligger mellom hjernen og innsiden av hjerneskallen. En blødning under denne hinnen kalles subduralt hematom ("sub" betyr under og "hematom" betyr blodansamling). Man deler de subdurale hematomene inn i akutte og kroniske:

De akutte subdurale hematomene forårsakes vanligvis av svært kraftige slag mot hodet. For å forårsake et akutt subduralt hematom vil et slag mot hodet vanligvis måtte være så kraftig at det samtidig forekommer brudd på hjerneskallen og også skade av hjernevevet. Det er derfor ikke vanlig hverken for barn eller voksne å få subdurale hematom ved moderate slag i hodet som f.eks. ved en hjernerystelse.

De kroniske subdurale hematomene utvikler seg i løpet av dager eller uker etter et lett eller moderat slag mot hodet. Slike blødninger sees vanligvis hos gamle mennesker eller alkoholikere. Dette er sannsynligvis fordi disse to gruppene ofte har en skrumpning av hjernen slik at det lettere skjer overrivning av blodårene under dura. Det er svært sjelden at barn får kroniske subdurale hematomer.

Dersom det utvikler seg et akutt eller kronisk subduralt hematom som krever behandling vil dette alltid gi symptomer før eller siden. Ved de akutte subdurale hematomene vil symptomene være som ved de fleste alvorlige hodeskader med synkende bevissthetsgrad og nevrologiske symptomer. Ved kroniske subdurale hematomer vil symptomene komme snikende over dager i form av hodepine, kvalme, brekninger, svekket mental funksjon, økende lammelser i arm og/eller ben på en side, ustøhet og etterhvert fallende bevissthet.

De stedene i hodet som er mest utsatt er de stedene som er mest utsatt for slag og skader, det vil som regel si sidene av hodet over ørene, pannen og bakhodet.

Som du forstår er både akutte og kroniske subdurale hematomer noe som sjelden rammer barn. Barn er derimot oftere utsatt for EPIdurale hematomer. "Epi" betyr utenpå. Dette er blodansamlinger mellom dura og innsiden av hjerneskallen. Disse kan utvikle seg i minuttene eller de nærmeste timene etter et moderat slag mot hodet med kortvarig bevissthetstap, og kan raskt bli livstruende dersom de ikke opereres. Redselen for epidurale hematomer er det som gjør at det ofte anbefales å holde barn som har vært utsatt for et slag mot hodet med bevissthetstap under ekstra oppsikt i noen timer.

Jeg håper dette var svar på spørsmålene dine.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn