Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Stammer skadene bare fra et stort hjerneslag, eller også Parkinsons?

Spørsmål

Kraftig hjerneslag i , spesielt i lillehjernen men også basalt og i thalamus og flere andre steder.

Dette er beksrivelsen fra MR av hode:

Det foreligger sequele etter infarkt i form av en atrofi dorsalt medialt i høyre occpitall samt caudalt i høyre cerebellum. Ingen tegn til fersk infarkt. For øvrig enkelte uspesifikke høysignalforandringer i hvit substans. Ingen tegn til ekspansiv intracraniel prosess. Ingen Blødning. God differansiering mellom grå og hvit substans. Slankt, midtstilt ventrikkelsystem. Åpne basale cisterner og mormalvid 4. ventrikkel. Normalt overflaterelieff. R: Sequele etter infarkt dorsalt medialt i høyrecerebellum. MR hode Ingen ferske infarkter eller fersk blødning. Uendrede malacier etter infarkter parietoosipalt og i lillehjerne på høyre side sammenlignet forrige MRUendrede lette flekker formete signalforandringer i periventikulær hvit substans supratentorialt av små vaskulær genese. Ingen sikre nytilkomne lakunæreinfarkter eller andre nytilkomne infarkter. Tegn til uttalt hjerne parenchym atrofi med utvidede furer og tegn til atrofi i mesencefalon samt hippocampus områder bilateralt. Lett prosess sml tidl. Intet ekspansivt. Lett breddeøkte ventrikler supratentorialt sannsynlig på grunn av atrofi. Åpenstående basale cisterner. - R: Uendrede malacier etter infarkter på høyre side supra og infratentorialt. Uttalt hjerne parenchym atrofi med lett prosess.

Hjerneslaget i beskrevet som kraftig. Når man sammenligner MR i med MR i ser vi at det er litt forskjell.

Vårt spørsmål er: Er det sannsynlig at alt det som er beskrevet i , er skader etter hjerneslaget, eller kan deler av dette handle om skader etter lett nedsatt dopamintransportører som ble oppdaget i august i etter Datscan, som kan handle om en eller annen Parkinsondiagnose. Eller er det mest sannsynlig at det er skader etter hjerneslaget?

Dokumentert beskrivelse på spastisk lammelse i ene arm og bein - fått Botoxinjeksjon hver 4. mnd.

Mann 69
Svar

Hei,

Takk for ditt brev. Du var svært uheldig og fikk et stort hjerneslag for noen år tilbake. Slaget rammet lillehjernen, thalamus og andre steder i hjernen. Senere MR kontroller viste infarktskader i form av en hjernesvinn (såkalt atrofi), men heldigvis ingen ferske infarkter, det vil si nye slag. Så det må bety at du får gode beskyttende legemidler i ettertid av slaget.

Skadene ligger mest baktil i midtre høyre lillehjerne. Det går baner fra lillehjerne til storehjerne og tilbake (i en loop) så disse områder "snakker med hverandre". Det er sett at nerveceller kan svinne når kommunikasjon mellom disse områder opphører, noe som kan være tilfelle hos deg på de siste MR. Dessuten generelt hjernesvinn, noe og i hjernestamme og hukommelsesområder på begge sider av hjernen.

Det er som sagt lettere å få slike forandringer etter skader etter hjerneslaget fordi hjernen blir mer sårbar, det kan oppstå kommunikasjonssvikt, men vi ser det også ved økende alder og ved andre sykdommer (såkalte nevrodegenerative sykdommer som "søstre til Parkinsonsykdom"). Man kan også få parkinsonisme etter slaget og det er mer hyppig enn å få da en genuin Parkinsondiagnose, men som også kan da foreligge (begge deler mulig).

Om det er det ene eller det andre avhenger av hvordan du responderer på parkinsonpiller.

Om du ikke responderer bra på parkinsonpiller så kan det skyldes de første hjerneskadene (såkalt vaskulær Parkinsons sykdom), men om du responderer utmerket så kan det være Parkinsons sykdom (så to ulike sykdommer, det vil si slag betinget Parkinsons sykdom eller ren Parkinsons sykdom). Så ja - det er sannsynlig at det er skader etter hjerneslaget, men totalvurdering lener seg på flere vurderinger, bl.a. effekten av parkinsonpiller. En dyktig nevrolog kan nøste opp i det. Håper dette var avklarende. Masse lykke til!