Rathkes cyste

Spørsmål

Jeg var i MR og fikk konstatert en cyste på hypofysen. Legen min mener det er Ratkhes cyste, men mer får jeg ikke vite før jeg kommer til spesialist, noe som jo kan ta lang tid. Spørsmål:
Hvilken behandling kan jeg få?
Hvordan er utsiktene etter behandling?

Mann, 46 år

Svar

Hei!

Ratkhes cyste er en betegnelse på en godartet svulst som kan ligge i eller i nærheten av hypofysen. Tilstanden er relativt sjeldent diagnostisert, fordi mange kan ha små forandringer som aldri oppdages eller som aldri gir symptomer.

Hypofysen dannes i fosterlivet av en nedvekst fra hjernen som smelter sammen med vev fra munnens tak som vandrer oppover. Hvis noe går galt i denne prosessen kan man få en feil sammensmelting eller plassering, og dette tror man er årsaken til at det oppstår slike Ratkhes cyster og en annen type godartet svulst som heter kraniofaryngomer.

Problemet med disse svulstene er at de har svært liten plass å vokse på. SLike svulster og cyster har en tendens til å klemme på andre strukturer rundt. Hypofysen og alle dens hormonproduserende celler kan svikte og gi symptomer på hormonmangel. Dessuten kan synsnerven og andre nerver affiseres. Noen får hodepine av svulsten.

Din hormonstatus må kartlegges og eventuelle plager av denne svulsten må også vurderes før det eventuelt vurderes operasjon. Plasseringen av svulsten, størrelsen og hvor affisert vevet er rundt vil avgjøre OM det skal opereres og hvordan prosedyren utføres.

Siden dette er en godartet tilstand vil tilstanden neppe kom igjen hvis den først er fjernet. Imidlertid vil noen få vedvarende hormonsvikt fordi svulsten har klemt "istykker" vev rundt, eller fordi operasjonen nødvendigvis påvirker celelr og vev rundt. Hvis du er heldig får du ingen ettervirkninger av operasjonen.

Hvis du har symptomer fra hypofysen og utfall i hormoner bør det ikek ta lang tid før du blir vurdert av spesialist.

Lykke til!