Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Mistet synet midlertidig under bilkjøring

Spørsmål

Er mann 73 år. Jeg kjørte bil og ble svimmel, og så ble alt svart. Jeg så ingenting, men var helt bevisst. Klarte å stoppe bilen på veien, og synet kom gradvis tilbake. Men det som var rart, var at synsbildet var som mosaikk, hvor elementene fløt rundt og det var ikke mulig å orientere seg. Etter noen minutter normaliserte synet seg. Hva tror du dette kunne være?

Mann 73
Svar

Hei.


Dette må du for det første legeundersøkes for snarest, da det kan ha alvorlige årsaker, ikke minst fordi du ved å få stilt en sikker og korrekt diagnose har muligheter for å forebygge at noe verre kan oppstå. Jeg tenker da for eksempel på om dette skyldes midlertidig nedsatt blodforsyning til hjernen, "drypp". Da finnes det behandlingsmetoder og forebyggende medisiner som gjør at du kan redusere risikoen for å få hjerneslag. 

Jeg kan naturligvis ikke si noe sikkert om årsak her uten å undersøke deg, men jeg kan uttale meg generelt om hva det kan ha vært, og derfor må du snarest til lege, uansett.

Dette kunne jo meget lett ha blitt særdeles trafikkfarlig for både deg og andre, og du må under ingen omstendighet kjøre bil igjen før dette er kartlagt. Har det oppstått en gang, kan det oppstå igjen.


I tillegg til nedsatt blodforsyning til hjernen, kan vi også tenke på epilepsivarianter, sykdom i hjernen som svulster, samt øyesykdommer, hjerteryteforstyrrelser og blodtrykksfall (mindre sannsynlig)

Alt i alt klinger symptomene mest i retning av å stamme fra hjernen.


Du oppsøker fastlege for dette, og fastlegen vil eventuelt henvise deg videre til spesialister eller bildeundersøkelser.

Lykke til.