Meniere og glukosebelastning

Spørsmål

Hei, Jeg har mulig Meniere sykdom (under utredning men meget sannsynlig). Jeg er i tillegg gravid og skal gjennomgå glukosebelastnibgstest. Vil dette forverre anfall? Har fått beskjed fra lege om å være forsiktig med salt og sukker.

Kvinne 31
Svar

Hei! Det er viktig å få utført glukosebelastning ved mistanke om svangerskapsutløst diabetes. Det er ikke beskrevet i litteraturen at en slik undersøkelse er kontraindisert ved meniere sykdom. Har du selv opplevd at sukkerholdig mat/væske har forverret det? Brus? Jeg ville ikke bekymret meg for dette, og om du skulle merke en forverring av anfall vil det være forbigående. Men altså: litteraturen beskriver ingen sammenheng