Lesjon påvist på MR av hodet

Spørsmål

Hei

Mann 34 som for ca et år siden fikk påvist en lesjon i på den grå substans i hjernen på MR. Lesjonen ladet da ikke kontrast. I innkalling til siste undersøkelse som jeg nå venter svar på står det følgende. Pasient med kjent lesjon corticalt venstre side i mediale del av gyrus frontalis superior. Pasient henvist til MR-undersøkelse med spektroskopi, perfusjon og T2-serie med tette snitt over aktuell lesjon i tre plan.

Jeg har ikke fått noen forklaring på hva det overstående betyr og hvorfor det er såpass tett oppfølging. Har skjønt det slik at en lesjon som ikke lader kontrast i utgangspunktet er ufarlig.

Kan dere si noe generelt om hva man «frykter» og hva det overstående betyr?

Jeg har vært til oppfølging i form av mr med kontrast tre ganger. Spørsmålet mitt er mens jeg venter på nr 4

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!
MRS (Magnetisk resonans spektroskopi) er en metode der man istedenfor å lage et bilde av signalet som oppstår i MR maskinen analysere vevets kjemiske egenskaper.
MRS kan brukes ved ulike indikasjoner. Noen ganger er det vanskelig å bestemme utfra MR bildet hva som er årsaken til en forandring. For eksempel kan det av og til være vanskelig å skille mellom skade på hjernevev pga. stråling og ny vekst av svulst. Da kan den kjemiske profilen i området hjelpe røntgenlegen å finne den rette årsaken til forandringen. Detter viktig fordi det vil påvirke hvilken behandling som skal sette i gang.
Ved visse sykdommer kan den kjemiske profilen i vevet være forstyrret og for mest presis diagnose kan MRS være en del av MR undersøkelsen. Det er nok grunnen til at du er henvist til dette. Grunnen til tett oppfølging og utvidet test med dette skyldes nok at legene ikke har klart å konkludere med årsaken til lesjonen. Som du sier høres dette veldig godartet ut og det har heller ikke vist noen vekst. Jeg ville tatt dette med knusende ro. Med denne undersøkelse nr 4, vil man kanskje få et mere presist svar på hva lesjonen skyldes.