Lammelser og smerter

Spørsmål

Begynte med betennelse på synsnerven etter ca 2 mnd. lammelser i hele kroppen, speielt om natten og nedsatt følighet i kroppen spesielt i høyre side, etterhvert smerter høyre arm satt ut av funksjon, liker å være aktiv, noe som gjorde at syn og smerter forsvant, vanskelig med koordinering av bena og balanse, vanskelig å sykle helt hjelpesløs med armen, all aktivitet gjorde alt verre. Betennelser i bekken, ankel og rygg. Siste en høyre hånd med nedsatt kraft og en pekefinger som ikke er med. Veldig vondt og uforusigbare smerter. Følger gjerne værskiftninger slik som kald vind og veldige væromslag.
Er undersøkt og behandlet ved RH. Hva kan det være?

Kvinne, 34 år

Svar

Hei!

Det kan være flere årsaker til slike plager, men betennelse på synsnerven og lammelser fra flere områder av kroppen får meg til å tenke på MS - multippel sklerose. Jeg understreker at dette er en assosiasjon jeg får og jeg kan på ingen måte stille en slik diagnose sikkert på deg over internett.

MS er en kronisk sykdom hvor immunforsvaret angriper "isolasjonen" rundt nervetrådene og fører til lammelser og motoriske problemer i varierende grad. Ofte debuterer MS med en betennelse på synsnerven.

MS er en sykdom som varierer sterkt i presentasjon og forløp. For å stille diagnosen sikkert må du undersøkes av nevrolog og gjøre en MR-undersøkelse.

Du skriver at du er undersøkt og behandlet ved RIkshospitalet. Du må vel ha fått noe informajson der om hva de tror plagene dreier seg om? Ta kontakt der igjen eller med fastlegen din for å få vite hvilken diagnose de synes er mest aktuell på deg.