Hyppige anfall av ukjent årsak

Spørsmål

Jeg har i flere år hatt en type anfall hvor jeg blir svimmel og får synlige skjelvinger i kroppen særlig hender og armer. Også noe uregelmessig hjerterytme. Etter anfallet blir jeg slapp og trett. I sommer har imidlertid anfallene forandret karakter og jeg er litt bekymmret. Jeg får fortsatt anfall med synlig skjelvinger spesielt i høyre arm. Har også dårlig refleks i denne armen iflg. legen. Jeg har også i tillegg til kaldsvette og svimmelhet fått problemer med synsforstyrrelser. Synsforstyrrelsene er uklart og tålete syn dårlig forkusering og synsbortfall på både høyre og venstre side. Dette kan vare bare i noen minutter men har opplevd å ha sysforstyrrelsen en hel dag. Anfallene kommer ofte ved fysisk anstrengelse men kan også komme når jeg er i ro. Ote i forbindelse med dusjing. Kvalme og besvimelsesfølelse hører også med noen ganger. Men skjelvingen er der alltid når jeg får anfallene som i den siste tiden har vært nesten hver dag. Har tatt Mr og EKG for ca 2 år siden. Ingenting var å finne her. Har litt lavt blodtrykk og har tidligere hatt vansklig for å ta opp jern, men har akkurat nå fint jerninnhold. Er også sjekket for sukkersyke. Men alt ser greit ut. Har du noen formening om hva dette kan skyldes. Det begynner å bli veldig plagsomt.

Kvinne, 20 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei.

Det finnes en mengde mulige årsaker til anfall av den typen du beskriver. Det er umulig for meg på Internett å avgjøre hvilke forklaringer som er mest sannsynlig i ditt tilfelle, men jeg kan kanskje hjelpe deg med å peke på hvilke symptomer som kan peke i de forskjellige retningene.

Det at du har tatt MR (av hodet, vil jeg tro) er betryggende i forhold til hvorvidt dette kan være en farlig sykdom. De fleste farlige sykdommer (som f.eks. hjernesvulst) som kan gi slike anfall, vil synes på MR av hodet. Et normalt EKG er også betryggende, men utelukker ikke helt enkelte typer hjerterytmesforstyrrelser. Dersom legen din finner grunn til det, går det også an å gjøre 24 timers EKG-registrering, slik at man kan måle EKG under et anfall (siden du har daglige anfall). En eventuell epilepsi kan selvsagt ikke utelukkes uten videre, men det som taler sterkt mot denne muligheten er at du har anfall som arter seg så veldig forskjellig, f.eks. vil et synsbortfall under et epileptisk anfall nesten alltid være på samme side hver gang. En EEG-undersøkelse vil kunne si noe mer om dette. Ditt lave blodtrykk er en annen mulig årsak, periodiske blodtrykksfall kan gi svært mange typer anfall, som av og til ikke kan være klinisk mulig å skjelne fra et epilepsianfall. Det at du ofte får anfall i dusjen taler for dette, det gjør det også dersom du ofte får anfall når du reiser deg opp eller innen noen minutter etter oppreisning, eller dersom du ofte får stående anfall. Anfall når du ligger taler mot denne muligheten. Hyperventilering er en annen mulig årsak, noe som taler for dette er dersom du ofte kjenner prikking i fingre og/eller føtter eller rundt munnen i forbindelse med anfall. Slik hyperventilering kan være helt ubevisst. Rene angstanfall er heller ikke så helt sjelden, men som regel ønsker man å sikkert utelukke andre muligheter før dette fastslås. Enkelte ganger kan et migrene-anfall arte seg som rene synsforstyrrelser uten at det kommer en hodepinefase etterpå, men dette ville ikke kunne forklare anfallene med skjelvinger i armer eller ben.

Som du forstår: Det finnes en mengde mulige forklaringer. Hva som er mest sannsynlig i ditt tilfelle må avgjøres av den legen som kjenner deg, og som har tilgang til svarene på de undersøkelser som er foretatt, eventuelt i samarbeid med de spesialister hun synes det er mest relevant å henvise deg til. Kanskje er forklaringen en av de mulighetene jeg har pekt på, kanskje finner hun ut at forklaringen er en helt annen. Etter dette svaret vet du forhåpentligvis ihvertfall litt mer om hvordan legen tenker når slike muligheter skal overveies.....

Lykke til!

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn