Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hodepine og MR forandringer

Spørsmål

var på mr med kontrast pga misstanke om karnøste etter første MR.
Upåfallende overflaterelieff og slankt, midtstilt ventrikkelsystem. Gjenfinner flekkete, subcorticale forandringer ved bunnen av to sulci parietalt venstre side, disse har høyt signal på FLAIR og singnal nært grå substans på T1. Undersøkelse etter iv. kontrast gir ingen holdepunkter for at det dreier seg om karanomalier, lesjonene lader heller ikke kontrast. På T2* ingen tegn til gjennomgått blødning. Minimale, punktformete forandringer med høysignal på FLAIR i hvit substans også subcorticalt frontalt venstre side og punktformede forandringer lateralt for trigonum kollaterale på begge sider.
Funn har usikker etiologi. Upåfallende benmarg. Avbildede bihuler og mastoidceller er luftfylte.R:
USPESIFIKKE HØYSIGNALFORANDINGER SUBCORTICALT

her er utrdrag fra epikrisen:

Nevrologisk undersøkelse:
Ale hjernenerver ble undersøkt. Finner ved HN II: Lett nedsatt synsfelt i begge laterale
synsfelt.

De beskrevet
små hvit substanslesjonene vurderes som helt uspesifikke, mest sannsynlig konfluerende
perivaskulære rom, altså en normal variant. Ikke behov for oppfølging.
Lett nedsatt synsfelt i begge laterale synsfelt. Vi har ingen nevrologisk forklaring på
dette, ikke beskrevet patologi i relasjon til chiasma n. optici på MR.

SÅ.. problemet er at jeg går med en intens hodepine. hele høgre side, og venstre side frontalt. så får jeg en skjærende smerte i midten på hodet, og synet blir tåkete. spes på venste side. jeg får kramper rundt øyynene/ansiktet ved lys. du sa tidligere jeg skulle oppsøke øyelege, det er gjort. de fant samme som beskrevet over, og 3 ekstra blindspot på venstre øyet. 2 nevrologer mener det kan være dystoni, og den som avgjorde mente det var psykosomatisk. men jeg kan ikke forstå at desse MR svarene er normale. fint at de ikke er farlige, men kan det gi symptom? vet du om en god privatklinikk i hordaland/rogaland med nevrolog? hva mener du om denne MR beskrivelsen? tensj.h.p. er utelukket.

Svar

Hei,
Takk for ditt brev. Det er i hvert ikke mistanke om karnøste, dette er avkreftet. MR gir avvikende signal i dette området, og det er best beskrevet som uspesifikt. Vi ser ikke noe som øker trykket i hodet og som sekundært kan gi en slik voldsom hodepine som du beskriver. Slike forandringer har ikke noe med dystoni å gjøre. Dystoni gir ufrivillige bevegelser. Vi ser ofte uspesifikke forandringer på MR, det kan være små utvidete rom som vurdert i nevrologisk epikrise, uspesifikke små arr som gjør at de lyser opp på MR. Det er i hvert fall ikke sett ondartede trekk som ved en svulst. Jeg kan ikke beskrive dette bedre enn det som foreligger ved din beskrivelse over. Kan anbefale Aleris i Bergen. Sarotex kan være effektivt mot hodepine, må nok kombineres med fysio og du må komme i relativt høy dose, f.eks. 25 eller 50 mg. Må brukes over tid, noen ganger over noen måneder før det gir effekt. Lykke til!