Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hashimotos encefalopati

Spørsmål

Har fått diagnosen Hashimoto's Encefalopati. Hva er det for slaks sykdom

Svar

Hei! Dette er en relativt sjeldent tilstand som knyttes til lavt stoffskifte, hypothyreose. Msn opplever i tillegg et bilde med nevrologiske symptomer som kramper, kraftsvikt, muskelkramper og styringsvansker. Det kan minne om et hjerneslag eller forveksles med virusinfeksjoner i hjernen. Man vet ikke sikkert hvorfor symptomene oppstår. Behandlingen er kortison over flere måneder i høy dose. prognosen er veldig god og de fleste symptomer forsvinner. Jeg regner med at du blir godt ivaretatt av nærmeste sykehus og nevrolog. Det er de som følger deg. fastlegen kan ta enkelte kontroller under instruks fra sykehuset