Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har jeg krav på pasientskadeerstatning?

Spørsmål

Hei,

Jeg lurer på noen spørsmål her, håper du kunne hjelpe meg. Saken gjelder om det er mulig å få erstatning?

For 6 år siden ble jeg opererte på kinna pga en farlig fettkule som måtte fjernes, og som vanlig kinna er en farlig plass å operere, masse nerver og ledninger som kobler hjernen osv... De på sjukehuset hadde tenkt at det er mulig å få skader pga operasjonen så de måtte sende papirer til foreldrene mine om forklaringen og de måtte godkjenne/skrive under fordi jeg var under 18.

Etter operasjonen følte jeg smerte og svimmelhet og andre symptomer, og legen sa at disse symptomene forsvinner etter hvert men tar god tid, jeg ble fornøyd da og hadde masse timer på sjukehusetom sjekk osv. Det gikk en god tid senere og jeg begynte å bli verre, så var jeg hos de på sjukehuset masse ganger og de kunne ikke gjøre noe. Jeg følte jeg ikke fikk hjelp av legen... Til og med de sendte meg til større sjukehus for å ha time hos en annen legen som har mer erfaring og hjalp meg ikke heller. Problemet mitt er at jeg har mye smerte nå, og føle svimmel og trøtt hele tida, vanskelig å sove i natt. Smerten er på hode, kinna, kjeven og øren. Plus en ekstrem sus lyd å høyre øre og lit tab av hørsel også på høyre øre. For noen måneder siden begynte å bli verre. Jeg kunne ikke gå på skolen nesten, hadde mye fravær og strøyk i 2 først fagene. Fra etter operasjonen ble livet mitt så dårlig, jeg kunne ikke jobbe bra, hadde 2 jobber som jeg mistet pga sykdom og fravær, og dårlige referanser, til og med skolen fikk jeg dårlige karakter og nå er det verre... Legen fant andre psykisk skader pga denne skaden og han er med meg for å få erstatning.

Så hva syns du om saken? Ville jeg få erstatning? Hvor mye tror du? Når det gjelder fristen nå har jeg rett å sende søknad fordi jeg ble lurt av legen, og skaden ble oppdaget seint. Hva må jeg legge inn med søknaden? Jeg er helt hårløs og føle meg så deprimert pga jeg ikke klarer meg sånt i livet. Jeg klarer ikke å jobbe ..

Svar

Hei,

Det kan godt hende at du har krav på pasientskadeerstatning. Men en rekke vilkår må først være oppfylt.

Det er interessant at dine foreldre måtte godkjenne operasjonen. Hovedregelen er at du har samtykkekompetanse etter fylte 16 år, og hvis dine foreldre likevel måtte ta stilling til dette, kan det indikere at det dreier seg om en eksperimentell eller annen særlig risikofylt behandling.

Du kan fremme krav overfor Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), som følge av skaden din. Kravet bør meldes skriftlig, og du har krav på bistand fra helsepersonell til å fremsette kravet. NPE skal så utrede saken for deg. Dette er kostnadsfritt. Du kan også ha krav på å få dekket utgifter til advokat. NPE skal på anmodning vurdere dette for deg.

Hvis du ikke allerede har meldt kravet, så bør du gjøre det snarest mulig. Også krav om pasientskadeerstatning kan bli foreldet, om man venter for lenge. Du må avbryte fristen innen 3 år etter den dag da du forstod eller burde ha forstått at du hadde en skade og at operasjonen var årsaken til dette. Ut ifra det du skriver, så tror jeg at du er innenfor fristen fremdeles.

Du trenger ikke gjøre annet enn å fylle ut et skadeskjema. Dette finner du bl.a. på www.npe.no. Du kan eventuelt legge ved en uttalelse fra legen din, ettersom du nevner at legen støtter deg. Når NPE har plikt til å utrede saken, så innebærer det at de skal innhente journaler og annen dokumentasjon, samt kontakte evt. helsepersonell og andre som kan ha tilleggsinformasjon om saken din.

Det som NPE må vurdere, er om det foreligger en svikt ved ytelsen av helsehjelp eller annet ansvarsgrunnlag. For å kunne svare på dette spørsmålet, må jeg ha mye mer informasjon enn det som fremkommer i ditt spørsmål. Det må foretas en grundig gjennomgang og en medisinsk-faglig vurdering av dine journaler.

Dernest må årsakssammenhengen bedømmes. Dine plager i dag må anses å være forårsaket av den svikt eller omstendighet som utgjør ansvarsgrunnlaget. Plager som har andre årsaker, utløser ikke erstatningskrav.

Til slutt må det vurderes hva slags økonomisk tap du har hatt - og vil få - som følge av skaden. Det kan dreie seg om fremtidig og lidt inntektstap, eller merutgifter til behandling og daglige gjøremål. I tillegg kan du ha krav på menerstatning. Dersom du kommer så langt i prosessen, vil du trolig gjennomgå en sakkyndig utredning, og du vil ganske sikkert ha krav på dekning av advokatbistand. Oppreisning; erstatning for voldt tort og smerte og annen krenkelse, dekkes ikke av NPE.

Dersom du ikke får medhold i NPE, eller hvis du mener at tilbudet om erstatning er for lavt, kan du klage til Pasientskadenemnda. Hvis heller ikke nemndas behandling fører frem, kan du bringe saken inn for domstolene.

Etter omstendighetene, anbefaler jeg deg å fremme krav mot NPE. Hvilken erstatning du kan oppnå, er ikke mulig å si noe særlig fornuftig om nå. Statistisk sett, så innvilget NPE 1. halvår i 2015 gjennomsnittlig ca. kr 1,6 mill. for hver nevrologiske skade som ble gitt medhold. Men hvert skadetilfelle bedømmes selvfølgelig individuelt. Dersom vilkårene er oppfylt, og den skaderelaterte uførhet er høy, tilsier din unge alder at erstatningen kan bli betydelig.

Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-