Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Ettervirkninger av slag mot hodet

Spørsmål

Hei, for 4 måneder siden falt jeg ned en trapp og slo hodet. Dette resulterte i et blåmerke og ubehag ved tinningen, hodepine, kvalme, delvis lammelse på denne siden av ansiktet og tåkesyn på øyet på denne siden. Legevakten ble kontaktet men de sa at det bare måtte gå over av seg selv. To måneder etterpå, hadde til dels lammelsen forsvunnet og kvalmen mens de andre symptomene vedvarte. Lege ble kontaktet og det ble tatt bilde av hodet, de kunne ikke observere noe galt og jeg ble fortalt at jeg bare måtte gi det tid. Fremdeles i dag, 4 måndeder etterpå har jeg til dels lammelser på denne siden av ansiktet, hodepine særlig i stressituasjoner og nedsatt syn/flimmersyn på det ene øyet. Hadde satt pris på å få greie på hva som egentlig har skjedd og eventuell behandling. Folk har også sagt at jeg har fått dårligere korttids hukommelse og jeg føler også dette selv, men det stemmer nødvendigvis ikke. På forhånd takk.. Mann, 30 år

Svar

Hei.

Kraftige slag mot hodet tolereres ofte forbausende godt, tatt i betraktning hvor utsatt hjernen egentlig er for støt. Dette skyldes hovedsaklig at hjernen ligger og bader i en egen "støtpute", nemlig hjernevæsken, som absoberer og fordeler energien fra traumer svært effektivt. Hos enkelte kan man imidlertid se relativt betydelige vansker etter selv forholdsvis lette hodeskader som ikke har medført bevissthetstap. Årsakene til dette er ofte komplekse. Den sannsynligvis vanligst forekommende plagen er hodepine, som særlig oppstår eller forverres i stressituasjoner, som hos deg. Uten å kjenne sykehistorien din bedre, kan jeg ikke umiddelbart forklare synsvanskene dine ut fra et slag mot tinningen. Begrepet "lammelse" er ikke entydig. Dersom du med lammelse mener en ansiktsskjevhet med tap av muskelkraft (dvs. den medisinske betydningen av ordet), kan jeg ikke sikkert forklare dette, dersom du da ikke hadde brudd på hjerneskallen som kan ha skadd noen av nervene til ansiktet. Et slikt brudd ville man ha sett dersom bildene du tok av hodet var CT eller MR. Hukommelses- og/eller konsentrasjonsvansker kan også oppstå i kjølvannet av hodeskader.

Dersom din skade var av mild eller moderat grad (dvs. ingen eller kortvarig bevissthetstap, og uten brudd i skallen), vil hodepinetendensen og hukommelsesplagene med stor grad av sannsynlighet gå over i løpet av kort tid. Denne type vansker etter milde og moderate hodeskader kan være plagsomme, men går nesten alltid over etter noen uker til måneder. I motsatt fall vil man måtte vurdere hvorvidt årsakene kan være noe mer komplekse enn bare hodeskaden. Det finnes ingen behandling som har vist seg effektiv mot denne type plager, annet enn tålmodighet for den tiden det tar før dette går over av seg selv.

God bedring!