Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Et alvorlig hjerneslag

Spørsmål

Jeg fikk et alvorlig slag i 2014, som var ekspansivt slag i lillehjernen og både i thalamus og basalt, samt flere andre steder. Etter 2 år får jeg påvist hjernesvinn av dette, og 2 mnd etter dette blir det tatt Datskan og dermed tanker om parkinsonisme. Med lett nedsatte dopamintrsnsportører. Høyrecaudatus 2,05-2,47. Venstre caudatus 62-1,40 Høyreputamen 1,40-3,62 venstre putamen 2,09-2,02.. . Nedsatt mengde presynaptiske dopamintransportører. Funn forenlig med Parkinson? Mitt spørsmål: om infarktet i 2014 skrives det blant annet: Utbredt infarkt i basale det av høyre cerebellare hemisfæren, høyhøysignalig områdepå T1 vektet sekvens, måler transversalt 5,5 x4,7 cm og kraniokaudalt knapt 3 cm. Nedre del av 4. Ventrikkel noe komprimert og noe forskjøvet til venstre, kompresjon firmaene Magendie og foramenLuschkae. Supratentorielt er sideventriklenes frontalhorn noe markerte og det finnes høysignalige brem rundt frontalhornet. Begynnende hydrocephalusutvikling. Noe ekspansivtinnslag med påvirkning på nedre del av 4. Ventrikkel, der det kan finnes forutsetning for forstyrrelse av likvorsirkulasjon. Også infarkter i høyre talamus og parietooksipalt høyre side. Infarkt også basalt i høyre oksipitallapp samt mindre infarkter som strekker seg opp parietooksipalt. Et noe større infarkt finnes parietalt på høyre sidebørste midtlinjenog den måler ca 2,8 x 2,0x 2,1 cm. Supratentorialt finnes også et infarkt i medialedel av høyre talamus som måler ca 7x4 mm. I 2018 fikk jeg mer hjernesvinn hvor det blir beskrevet som «uttalt hjernesvinn og som følgetilstand etter hjerneslaget. Mitt spørsmål: Da jeg har fått et stort hjerneslag, så lurer jeg på om jeg med dette har fått vaskulær Parkinsonisme på grunn av dette? Med store skader blant annet i lillehjernen , basalt og ikke minst i talamus (som regnes som Telefonsentralen i hjernen og har stor betydning ) da har jeg fra legehold hørt at det er vanskelig å si hvordan fortsettelsen blir.

Mann 69
Svar

Hei,

Takk for ditt brev og dine spørsmål. Du har hatt et slag i lillehjernen, thalamus og basalt og flere andre steder. Dette har medført hjernesvinn hvilket ikke er uvanlig etter slike skader. Datscan peker i retning av parkinsonisme som kan være en genuin Parkinsons sykdom. Du har samtidig en del skader betinget i dette slaget, mest i lillehjernet på høyre siden (høyre cerebellare hemisfære), men ikke helt entydig rundt basalganglier (som er de ansvarlige områder som rammes ved Parkinsons sykdom) bort sett fra høyre talamus (som ikke er relevant) men det kan være at du har en del skader i disse strulturer allikevel (vi må se nærmere på bilder) eller baner som går fra disse til storehjernen. En måte å teste det på er å se om du responderer på parkinsonmedisiner. De med vaskulær sykdom responderer nemlig dårlig mens de med genuin Parkinsons responderer svært bra. Lykke til!