Boksing og hjerneskade

Spørsmål

Er amatørboksing skadelig for hjernen? Hei, jeg er en 22 år gammel mann, som driver litt med amatørboksing. Dette innebærer selvfølgelig at vi sparrer (går kamp mot hverandre), og hjelm, samt godt polstrede hansker benyttes alltid som en del av beskyttelsesutstyret. Til tross beskyttelsesutstyret er jeg fortsatt litt skeptisk til hvorvidt amatørboksing medfører intellektuell svekkelse, som følge av slag mot hode. Mer enn en gang har jeg etter boksetreningen følt meg nokså svimmel og ør, som følge av sparringstrening. (Riktignok har dette vært av forbigående karakter, men det har gjort meg bekymret) Dette til tross for at det overnevnte beskyttelsesutstyret ble brukt, samt at vi ikke slo hverandre med full slagstyrke. Jeg har spurt fastlegen min om hvorvidt amatørboksing er skadelig, og hans svar gjorde meg ikke særlig mye klokere. Han trodde det kunne være skadelig, og mente at jeg heller burde finne meg enn annen idrett. Uten å begrunne dette vitenskapelig. Jeg har fått høre at Karolinska Institutt i Sverige undersøkte 48 tidligere aktive amatørboksere, og fant ingen tegn til intellektuell skade hos noen av disse bokserne. Med utgangspunkt i dette konkluderte man med at amatørboksing ikke gir nevropsykologiske skader. Men denne undersøkelsen er jeg skeptisk til, siden utvalget kun var på 48 personer. På den annen side har jeg også sett en undersøkelse der konklusjonen var at amatørboksere, etter en del kamper, får redusert evne til å planlegge, samt resonere og får svekket hukommelse. Så med bakgrunn i det overnevnte, ønsker jeg altså et velbegrunnet svar på mitt spørsmål. Blir man intellektuelt svekket (får redusert hukommelse og konsentrasjon) ved å drive med amatørboksing? Mister man hjerneceller når man får slag mot hodet, eller dette bare en gammel myte? Er min nevnte svimmelhet, ørhet, samt hukommelsessvikt, like etter en bokseøkt, tegn på at jeg kan ha mistet mange hjerneceller eller pådratt meg lette hodeskader? Håper dere kan finne et godt svar på mine spørsmål. På forhånd, tusen takk. Med hilsen Mann, 22 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Dette er faktisk ikke så lett å svare skråsikkert på, fordi undersøkelser og viten om amatørboksing med moderne beskyttelsestiltak er foreløpig litt begrenset, og dataene er i noen grad sprikende.

Boksing er en sport hvor slag mot hodet og knockout honoreres. En knockout er utvilsomt en hjerneskade, og i debatten for eller mot boksing er honoreringen av å påføre en annen person hjerneskade et etisk dilemma. At profesjonell boksing gir hjerneskade i varierende grad er grundig dokumentert, og naturlig nok øker hyppigheten av hjerneskade med antall slag mot hodet. Det kan oppstå akutte traumer, som hjerneblødning og brudd, men man har også påvist anatomiske forandringer på CT-undersøkelser, elektriske endringer på EEG og nevropsykologiske forandringer på tilsvarende tester. Det er neppe noen som betviler at profesjonell boksing er svært skadelig.

Om amatørboksing er like skadelig er man ikke like sikker på, og i enkelte undersøkelser, blandt annet den du refererer har man funnet lite endringer på de nevropsykologiske testene. Det kan man kanskje ta til inntekt for at amatørboksing er uskadelig, men det er også en rekke studier som viser nevropsykologiske utfall i tester av amatørboksere. Derfor er det vanskelig å konkludere sikkert. Om man mister hjerneceller eller ikke er ikke så lett å dokumentere uansett, og kan kanskje være en myte - men at noen amatørboksere opplever endringer i mental funksjon er vist flere ganger tidligere. Problemet er jo å identifisere de som tåler litt og de som tåler mye får de får problemer. Og tør man ta den sjansen?

Symptomene du opplever etter en bokseøkt synes jeg er alarmerende og medisinsk sett vil jeg aldri anbefale noen å begynne med eller fortsette med boksing. Husk at hjernen ikke bare er et organ - men det er selve deg, personligheten din.

Jeg har funnet en rekke artikler som kan gi deg mer "kjøtt på beina" om dette emnet:
Lancet. 1982 Nov 272(8309):1186-8.
Clin Sports Med. 1987 Jan6(1):41-51.
Psychiatr Clin North Am. 1985 Jun8(2):339-56
Clin Sports Med. 1987 Jan6(1):31-40.
Int J Psychiatry Med. 199525(3):249-62.
Am J Sports Med. 1993 Jan-Feb21(1):97-109.
Butler RJ. Neuropsychological investigation of amateur boxers. Br J Sports Med 1994 28: 187 - 90.
Porter MD, Fricker PA. Controlled prospective neuropsychological assessment of active experienced amateur boxers. Clin J Sport Med 1996 6: 90 - 6.

Les også denne kommentaren av Knut Wester, nevrokirurg på Haukeland:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=118790

Be legen din om hjelp hvis du ikke forstår teksten og faguttrykkene.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 199,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn